CPO LT patirtimi vykdant gyvavimo ciklo sąnaudų metodologija grįsto modulio projektą domėjosi Europos kolegos

Praėjusią savaitę Budapešte (Vengrija), Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros (EBPO) organizacijos iniciatyva renginyje „Žalieji pirkimai ir gyvavimo ciklo sąnaudų metodologija“ susitiko Europos šalių perkančiųjų organizacijų tinklo nariai. Lietuvai atstovauti ir pasidalinti patirtimi kuriant gyvavimo ciklo sąnaudų metodologija grįsto funkcinių lovų, skirtų reanimacijai, modulį buvo pakviesta CPO LT.

Gyvavimo ciklo sąnaudų metodologija (Life Cycle Cost – LCC, angl.) yra vienas iš aplinkosauginius tikslus viešuosiuose pirkimuose pasiekti leidžiančių pasiūlymų vertinimo būdų. EBPO skatina tinklo nares inicijuoti ir vykdyti bandomuosius LCC metodika grįstus projektus ir taip prisidėti prie bendros Europos aplinkos apsaugos krypties.  

Vykdant viešąjį pirkimą LCC yra metodika taikoma vertinant ne tik pradinę prekės ar paslaugos pirkimo kainą, bet ir kitus galimų sąnaudų srautus per visą darbų, prekių ar paslaugų gyvavimo laikotarpį, pvz., įrengimo, eksploatavimo, priežiūros ir eksploatavimo pabaigos (utilizavimo) išlaidas.

Viena iš pažangiausių šalių, jau ne vienerius metus LCC metodologiją praktiškai taikančių statybos darbų viešuosiuose pirkimuose, yra Norvegija, kuri susitikimo metu pristatė savo taikomą LCC metodikos praktiką. Tuo metu Vengrijoje, nepaisant palankios politikos ir reguliavimo aplinkos, žaliųjų (aplinkosaugos) kriterijų naudojimas viešųjų pirkimų procedūrose yra gana ribotas.

Lietuvoje LCC metodologija viešuosiuose pirkimuose taip pat dar tik skinasi kelią, tačiau jau yra bent keletas sėkmingai įgyvendintų bandomųjų projektų, iš kurių vienas – CPO LT funkcinių lovų, skirtų reanimacijai, modulio projektas, kurį CPO LT įgyvendino kartu su EBPO, Viešųjų pirkimų tarnyba ir Ekonomikos bei inovacijų ministerija. Budapešte Lietuvai atstovavo ir bandomąjį projektą pristatė CPO LT Sveikatos srities pirkimų skyriaus vadovė Dovilė Aleksandravičienė.

„CPO LT centralizuotų viešųjų pirkimų elektroniniame kataloge yra per 80 skirtingų prekių, paslaugų ir darbų modulių, kasdien įvykdoma apie 100 viešųjų pirkimų procedūrų, todėl ieškome galimybių, kaip padėti perkančiosioms organizacijoms pasiekti aplinkosauginius ir efektyvumo tikslus, kai svarbu nupirkti vertinant ne tik kainą. Šis funkcinių lovų, skirtų reanimacijai projektas yra bandomasis, kurio patirtimi remdamiesi galėsime įvertinti LCC metodologijos taikymą ir kituose, naujai kuriamuose el. katalogo moduliuose. Įkvepia ir kolegų iš kitų valstybių pavyzdžiai, kai LCC metodologija taikoma medicinos prietaisų, vandentvarkos, gatvių apšvietimo ir kituose viešuosiuose pirkimuose“, – pažymi D. Aleksandravičienė.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: