CPO LT pretenzijas nagrinėjančios komisijos dėka – mažesnė teisminių ginčų rizika

Nacionaliniu mastu centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Lietuvoje vykdanti CPO LT per pastaruosius trejus metus pasiekė aukštų pretenzijų nagrinėjimo rezultatų: CPO LT gaunamų tiekėjų pretenzijų dėl viešųjų pirkimų vykdymo skaičiaus vidurkis bei vykdytų pirkimų, dėl kurių buvo pateiktas ieškinys teismui, dalis – ženkliai mažesnė nei šalyje.

Palyginti, 2022 m. ir 2023 m. CPO LT vykdytų pirkimų, dėl kurių gauta pretenzijų, skaičiaus dalis vidutiniškai siekė kiek per 2 proc. nuo viso CPO LT įvykdytų pirkimų skaičiaus, kai šalies mastu ši dalis sudarė net 13 proc. (2020-2022 m. vidurkis). CPO LT įvykdžius apytikriai 29 tūkst. pirkimų per metus tik dėl 8-10 pirkimų, išnagrinėjus juose gautas pretenzijas, pateiktas ieškinys teismui, t. y., tik 0.03 proc. nuo visų įvykdytų pirkimų, kai bendras šalies vidurkis 2020-2022 metais buvo 0.93 proc.

„Tai labai pozityvus rodiklis, jei lygintume su visos šalies vidurkiu. Pažymėtina, kad didžiojoje dalyje atvejų, ieškiniai teisme buvo atmesti paliekant galioti CPO LT priimtą sprendimą“, – komentuoja Agnė Kaminskienė, CPO LT Teisės ir personalo skyriaus vadovė, laikinai vykdanti Metodologijos ir mokymų skyriaus vadovės funkcijas.

Speciali komisija

CPO LT jau trečius metus pasitelkia nepriklausomą organą pretenzijoms nagrinėti – komisiją. CPO LT gautų pretenzijų dėl viešųjų pirkimų vykdymo nagrinėjimo komisija kaip atskiras subjektas, užtikrinantis „keturių akių“ principą, CPO LT įsteigta 2020 m. pabaigoje. Trys komisijos, kurią sudaro teisininkai ir metodologai, nariai užtikrina pretenzijų nagrinėjimo skaidrumą, kadangi pretenziją nagrinėja ne konkretaus viešojo pirkimo komisija, kuri ir vykdė pirkimą, bet kitas – nepriklausomas ir suinteresuotumo konkrečiu pirkimu neturintis subjektas. Taip ne tik užtikrinamas proceso skaidrumas bei profesionalumas, bet ir leidžia perkančiosioms organizacijoms, kurios naudojasi CPO LT paslaugomis, sėkmingiau ir rezultatyviau įvykdyti pirkimo procedūras. 

„Per pastaruosius kelerius metus komisija nagrinėjo pretenzijas dėl įvairių sričių pirkimų (sveikatos, statybų, IT ir kt.), užtikrindama, kad kiekviena iš jų būtų vertinama objektyviai ir nešališkai. Akivaizdu, kad toks pretenzijų nagrinėjimo procesas ne tik padeda sumažinti teisminių ginčų tikimybę, bet ir rodo mūsų įsipareigojimą savo klientams – tiek perkančiosiomis organizacijoms, tiek ir tiekėjams – spręsti ginčus ikiteisminėje stadijoje skaidriai ir efektyviai. Tikime, kad tai kelia dar didesnį pasitikėjimą CPO LT veikla“, – sako A. Kaminskienė.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: