CPO LT seminare Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų pirkimų specialistai gilino centralizuotų viešųjų pirkimų įgūdžius

Pasvalio rajono savivaldybės administracija pakvietė CPO LT organizuoti savivaldos įstaigų ir organizacijų viešųjų pirkimų specialistams seminarą „Kaip paprastai ir greitai vykdyti centralizuotus pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge“.
Pasvalio rajono savivaldybėje seminarą vedė CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas, direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, konsultantas Arturas Maruškevičius. Dalyvavo Ūkio ministerijos Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Andrijauskienė.
1
Loreta Petkevičienė, Pasvalio rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito
skyriaus vedėja, pristato CPO LT komandą
Į seminarą susirinko seniūnijų seniūnai ar jų pavaduotojai, savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyriaus, švietimo, kultūros bei kitų įmonių ir įstaigų specialistai (1pav.).
1 pav.

1

Seminaro dalyvių anketinė apklausa parodė, kad dauguma jų neturi viešųjų pirkimų vykdymo patirties arba dirbą šį darbą neseniai (2 pav.). Daugelis specialistų dar nėra vykdę centralizuotų viešųjų pirkimų CPO LT elektroninėje
2 pav.

2

sistemoje arba yra pirkę vos keletą kartų ( 3 pav.). Seminaro dalyvių iš anksto buvo paprašyta pateikti klausimus rūpimomis problemomis. Rajono viešųjų pirkimų specialistams rūpimų klausimų diapazonas labai platus: nuo registracijos CPO LT elektroninėje sistemoje iki sutarties vykdymo aspektų. Nemaža klausimų buvo susijusių su prekių paslaugų ir darbų specifikacijomis, kaip pagal jas suformuoti kokybiškiausią, geriausių parametrų prekę.
3 pav.

3

Atsižvelgiant į seminaro dalyvių poreikius ir lūkesčius, pirmiausia jiems buvo pristatyta CPO LT misija. Įstaigos vadovas Rolandas Černiauskas pranešime „CPO LT elektroninio katalogo galimybės ir naudojimo ribos“ parodė, kaip vyksta centralizuoti viešieji pirkimai elektroninėje erdvėje, atskleidė jų

6

Seminaro dalyviai

privalumus perkančiosioms organizacijoms, taupant žmogiškuosius resursus ir laiko sąnaudas.
CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė supažindino su elektroninio katalogo galimybėmis bei jame veikiančiais 37 moduliais, kuriuose siūloma virš 3000 skirtingų techninių specifikacijų prekių, paslaugų ir darbų. Buvo
7Pranešimą skaito CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas

pristatyti 2015 metais paklausiausi moduliai tarp perkančiųjų organizacijų. Palyginus su anketose pateikta informaciją, paaiškėjo, kad Pasvalio rajono ir visos šalies perkančiųjų organizacijų poreikiai yra beveik identiški: čia daugiausia perkama kanceliarinių ir biuro prekių, elektros energijos, kompiuterinės įrangos ir eksploatacinių medžiagų ( 4 pav.).

4 pav.

8

Seminaro dalyviai pageidavo įgyti praktinių įgūdžių, kaip vykdyti pirkimus CPO LT elektroninėje sistemoje. Kadangi daugeliui seminaro dalyvių aktualu buvo sužinoti kaip tapti naujosios CPO IS vartotoju, konsultantas Arturas Maruškevičius pademonstravo video instrukciją „Kaip tapti informacinės sistemos CPO IS vartotoju?“, kurioje parodyti visi žingsniai nuo paraiškos pildymo iki registracijos patvirtinimo bei paslaugų tiekimo sutarties pasirašymo.
Viešųjų pirkimų specialistus ypač domino prekių, įsigyjamų per CPO LT elektroninę sistemą, kokybės problemos ir kaip pasiekti, kad tiekėjai laikytųsi sutarties sąlygų. Jie išreiškė abejonę dėl prekių kokybės perkant centralizuotai.
CPO LT direktorius R. Černiauskas kviesdamas diskusijai, klausė : “Ar yra skirtumas tarp prekių kokybės tikrinimo priėmimo metu, jas įsigyjant per CPO LT ar įvykdžius savarankiškai centralizuotą viešąjį pirkimą?“. Seminaro dalyviai sutiko, kad nepriklausomai nuo to, kaip buvo įsigytos prekės, perkančiosios organizacijos turi būti suinteresuotos atsakingai priimti jas ir pasirašyti dokumentus tik įsitikinusios, kad prekės atitinka sutartyje nurodytą specifikaciją.
„Pirkdamos per CPO LT elektroninį katalogą ir susidūrę su sutarties vykdymo problemomis iš tiekėjų pusės, perkančiosios organizacijos ne tik gali, bet visada privalo informuoti Centrinę perkančiąją organizaciją apie tiekėjų bandymus tiekti nekokybiškas prekes ar nesilaikyti sutartyje numatytų terminų, bei kitus pažeidimus. CPO LT, remdamasi preliminariosios sutarties sąlygomis, tiekėjams, gali taikyti įvairias poveikio priemones: nuo raginimo pakeisti nekokybiškas prekes tinkamomis iki preliminariosios sutarties nutraukimo ir tiekėjo pašalinimo iš elektroninio katalogo“.- pabrėžė R.Černiauskas.
Apklausos anketose seminaro dalyviai renginį įvertino kaip naudingą ir išsakė nuomonę, kad tokie susitikimai regionuose turėtų vykti nuolat.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: