CPO LT sertifikuota Antikorupcinės vadybos sistema

CPO LT yra pirmoji ir vienintelė viešojo sektoriaus įstaiga Lietuvoje, sertifikuota pagal Kokybės vadybos ir Antikorupcinės vadybos sistemas. CPO LT nacionaliniu mastu vykdo centralizuotus viešuosius pirkimus ir padeda perkančiosioms organizacijoms įsigyti prekes, paslaugas ir darbus, o verslui – kurti pridėtinę vertę.

CPO LT siekia, jog viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantis verslas ir perkančiosios organizacijos valstybės pinigus naudotų kuo efektyviau bei skaidriau, o darbuotojams skaidrumas ir korupcijos prevencija būtų kasdienos veiklos standartas bei higiena. Šiuo tikslu įstaiga įsidiegė ir savo veikloje vadovaujasi Antikorupcinės vadybos sistema LST ISO 37001. Šių metų spalio mėnesį sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. padalinio Lietuvoje UAB TUV UOLEKTIS ekspertai, atlikę auditą, CPO LT įteikė tai patvirtinantį tarptautinį sertifikatą.

Antikorupcinės vadybos sistema papildo įstaigos jau anksčiau įsidiegtą kokybės vadybos sistemą ISO 9001:2015, kurių sąveika ir įgalinimas CPO LT leidžia užtikrinti šiuos veiklos principus: veiklos skaidrumą ir korupcijos apraiškų užkardymą, orientaciją į klientą ir jo poreikius, lyderystę, darbuotojų įtraukimą, procesinį požiūrį į veiklą ir jos nuolatinį gerinimą, faktais pagrįstų sprendimu priėmimą. 

Tarp teigiamų audito aspektų įvardijama, jog CPO LT didelis dėmesys skiriamas korupcijos prevencijai, aukštas vadovybės suinteresuotumas veiklos skaidrumu, komandinis darbas, darbuotojų patirtis, dėmesys kompetencijų palaikymui, tobulinimui, o taip pat glaudus bendradarbiavimas su Specialiųjų tyrimų tarnyba mokymų srityje, veiksminga įstaigos vidaus kontrolė.

„CPO LT, kaip nacionalinės centrinės perkančiosios organizacijos, užtikrinančios valstybės interesus centralizuotų viešųjų pirkimų srityje, veiklos pagrindas remiasi ne tik į kompetenciją, bet ir yra grįstas nuline tolerancija korupcijos apraiškoms, kadangi CPO LT yra objektyviai nesuinteresuota konkretaus viešojo pirkimo rezultatu – perka ne sau, o vykdo pirkimo procedūras kitiems. Šiame viešųjų pirkimų vykdymo procese esame ne vieni: CPO LT elektroninio katalogo bei pirkimų pagal pavedimą paslaugomis naudojasi per 5000 perkančiųjų organizacijų ir daugiau nei 1700 tiekėjų. Tikimės, kad Antikorupcinės vadybos sistemos įdiegimas į CPO LT veiklą bei jos standartų aktyvus taikymas praktikoje turės įtakos ir mūsų veiklos partneriams, sustiprins jų pasitikėjimą įstaiga, kuri siekia maksimaliai užtikrinti skaidrumą ir objektyvumą viešuosiuose pirkimuose“, – sako Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, CPO LT direktorės pavaduotoja.

Be kita ko, CPO LT kasmet vykdo Korupcijos prevencijos apklausas su tiekėjais, perkančiosiomis organizacijomis ir darbuotojais. Apklausų rezultatai rodo aukštą įstaigos atsparumo korupcijai vertinimą, kuris siekia 97 proc.

Kaip CPO LT rūpinasi Antikorupcinės aplinkos stiprinimu galite susipažinti įstaigos interneto svetainės puslapyje Korupcijos prevencija.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: