CPO LT vadovaujasi aukščiausiais skaidrumo standartais – įsidiegė Antikorupcinės vadybos sistemą

CPO LT, suprasdama, jog viešieji pirkimai yra viena iš korupcijos apraiškoms jautriausių sričių, įsidiegė ir savo veikloje vadovaujasi Antikorupcinės vadybos sistema, kuri atitinka ISO 37001:2016 standartą. Šiemet įstaiga sieks gauti tai patvirtinantį sertifikatą.

Viešųjų pirkimų procesas yra labai svarbus tiek Europos Sąjungos (ES) ir kiekvienos valstybės narės ekonominiam bei socialiniam vystymuisi, nes būtent viešųjų pirkimų būdu viešojo sektoriaus organizacijos išleidžia apie penktadalį ES šalyse sukuriamo bendrojo vidaus produkto. Todėl vienas iš esminių kovos su korupcijos apraiškomis įrankių – skaidrumas.

Skaidrumas yra viena iš CPO LT vertybių, nustatanti, kad veikiame sąžiningai ir atvirai, pasitikime vieni kitais – darbuotojais, institucijomis ir kitais veiklos partneriais. Remiantis CPO LT 2022 m. nuolat vykdomos apklausos rezultatais, atvirumas visais veiklos klausimais stiprina klientų ir darbuotojų pasitikėjimą mūsų veikla. Net 97 proc. perkančiųjų organizacijų (apklausos respondentų)  CPO LT veiklą vertina kaip skaidrią ir patikimą.

CPO LT netoleruoja bet kokių kyšininkavimo, prekybos poveikiu apraiškų, darbuotojų piktnaudžiavimo einamomis pareigomis, vidaus teisės aktais suteiktų įgaliojimų viršijimo, šeimos narių, artimų asmenų, giminaičių bei kitų susijusių asmenų protegavimo.

CPO LT priimtinas „nulinės dovanos“ politikos principas, reiškiantis, kad kiekvienas dovanos teikimo ir gavimo atvejis tinkamai įvertinamas ir gautos dovanos apskaitomos. Savo veiklos partneriams, vertinantiems mūsų bendradarbiavimą, esame dėkingi už tiesiog ištartą padėkos žodį.

Skaidrumo politika yra svarbi organizacinės kultūros ir darbuotojų elgesio normų formavimo dalis, todėl visi CPO LT darbuotojai skatinami pranešti apie bet kokius galimus korupcijos požymius ar pažeidimus CPO LT korupcijos prevencijos funkcijas vykdančiam darbuotojui pasitikėjimo elektroniniu paštu [email protected].

Apie CPO LT vykdomą korupcijos prevencijos veiklą viešai skelbiama CPO LT internetinės svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“.

Antikorupcinės vadybos sistema papildo įstaigos jau anksčiau įsidiegtą kokybės vadybos sistemą ISO 9001:2015, kurių sąveika ir įgalinimas CPO LT leidžia užtikrinti šiuos veiklos principus: veiklos skaidrumą ir korupcijos apraiškų užkardymą, orientaciją į klientą ir jo poreikius, lyderystę, darbuotojų įtraukimą, procesinį požiūrį į veiklą ir jos nuolatinį gerinimą, faktais pagrįstų sprendimu priėmimą.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: