Dėl Preliminariųjų ir Pagrindinių/Pirkimo sutarčių vykdymo

CPO LT ragina Tiekėjus atsižvelgti į paskelbtą karantiną ir pakitusias verslo sąlygas bei realiai įvertinti galimą prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Primename, jeigu, vykdant preliminariąsias ir/ar pagrindines/ pirkimo prekių, paslaugų ar darbų sutartis  (toliau – Sutartys), atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, Tiekėjai apie tai turi pranešti raštu kitai sutarties Šaliai (CPO LT/Perkančiosioms organizacijoms) ir  vadovautis pasirašytomis Sutarčių nuostatomis dėl „Force majeure“.

Atkreipkite dėmesį:

-kad nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po sutarties įsigaliojimo dienos. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

–  į Pagrindinių/ Pirkimo sutarčių sąlygas, numatančias Tiekėjo teisę kreiptis į Užsakovą ir prašyti pratęsti prekių pristatymo/ paslaugų teikimo terminą, jei atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

Kviečiame Tiekėjus atsakingai vykdyti savo įsipareigojimus Perkančiosioms organizacijoms, o  susidarius Force majeure aplinkybėms, spręsti iškilusias problemas su užsakovais Sutartyje numatytomis sąlygomis.

Kilus klausimų prašome kreiptis į Ingą Jankūnienę, CPOLT Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertę, tel. (8 5) 255 3303 arba el. p. [email protected]

 

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: