Konsoliduoti pirkimai CPO LT elektroniniame kataloge: neišnaudotos galimybės perkančiosioms organizacijoms

CPO LT spalio 30 d. Atvirų durų dieną skyrė konsoliduotų pirkimų CPO LT elektroniniame kataloge pristatymui. Į ją susirinko perkančiųjų organizacijų atstovai iš 22 perkančiųjų organizacijų. Renginio tikslas – paskatinti perkančiąsias organizacijas aktyviau jungtis ir vykdyti konsoliduotus vienos rūšies pirkimus.
Direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė supažindino renginio dalyvius su konsoliduotų pirkimų galimybėmis CPO LT elektroniniame kataloge, pažymėdama, kad juos vykdydamos perkančiosios organizacijos realiai gali pajusti masto ekonomijos naudą, taupyti žmogiškuosius resursus ir laiko sąnaudas.
Pranešėja pateikė šių pirkimų statistiką nuo 2017 m., kai CPO LT sudarė galimybę konsoliduotus pirkimus vykdyti elektroninėje erdvėje. Jų skaičius išaugo nuo vos 4 (2017 m.) iki 64 ( per 2019 m. 9 mėnesius), perkančiosios organizacijos kasmet taupė ženklias pinigines lėšas, skirtas viešiesiems pirkimams – 2017 m.- beveik 229 tūkst.€, 2018 m.- 471 tūkst. €, o 2019 m. I-III ketv. – beveik 466 tūkst. €.
Tačiau V.Vaitkevičiūtė-Daugvilė atkreipė dėmesį, kad kol kas perkančiosios organizacijos nepakankamai išnaudoja šią galimybę, vykdydamos centralizuotus viešuosius pirkimus. Ji pažymėjo, kad viena veikla užsiimančios perkančiosios organizacijos ( pvz., sveikatos apsaugos, švietimo ir pan.) galėtų aktyviau jungtis konsoliduotiems prekių pirkimams, nes jų poreikiai dažnai sutampa. Kita vertus, konsoliduoti kai kurių prekių, pavyzdžiui, elektros pirkimai gali būti efektyvūs jungiantis perkančiosioms organizacijoms regioniniu principu.
Konkrečias konsoliduotų pirkimų galimybes skirtinguose CPO LT elektroninio katalogo moduliuose pristatė pirkimų vadovai ir konsultantai. Didžiausio dėmesio sulaukė vaistų, asmens higienos priemonių, kanceliarinių prekių, kompiuterinės įrangos, biuro popieriaus, elektros, skalbimo ir kuro moduliai. Pageidaujant daliai renginio dalyvių, jie buvo supažindinti su krepšelio formavimu CPO LT elektroniniame kataloge ir užsakymo pateikimu.
Atvirų durų dienos dalyvių taip pat buvo paprašyta pateikti savo pasiūlymus bei pageidavimus, kokias prekes ar paslaugas jie norėtų ateityje įsigyti per CPO LT centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninę platformą. Respondentai nurodė, kad pageidautų platesnio medicinos prekių, maisto produktų asortimento, gamtinių dujų, kelionių, automobilių remonto, šilumos tiekimo paslaugų. Visi pasiūlymai bus analizuojami ir vertinamos šių objektų centralizavimo galimybės.
Renginio dalyviai labai gerai (45,45 proc.) ir gerai (54,55 proc.) įvertino Atvirų durų dieną ir pageidavo ir ateityje rengti panašius mokymus perkančiosioms organizacijoms.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: