Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Apsaugos paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima:

 • Įsigyti fizinės apsaugos, elektroninės apsaugos ir techninės įrangos priežiūros bei remonto ir pavojaus mygtuko nuomos ir reagavimo paslaugas
  •Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge  iki 2022-11-15

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:

 • per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomų įsigyti Paslaugų technines specifikacijas bei preliminarų jų kiekį;
 • duomenis apie saugomą objektą (pvz. adresas, paskirtis, plotas ir kt.);
 • apsaugos postų skaičių (fizinės apsaugos atveju);
 • budėjimo laiką ir grafiką (fizinės apsaugos atveju);
 • papildomus reikalavimus (leidimų rėžimo kontrolė ir kt);
 • kontaktinį asmenį, įpareigotą suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, tel. nr.);
 • užsakymo maksimalią kainą Eur su PVM;
 • pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą;
 • paslaugų teikimo trukmę (nuo 6 iki 24 mėn.);
 • papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju);
 • terminą atnaujintam varžymuisi (nuo 5 iki 8 darbo dienų);
 • pasiūlymų vertinimo būdą;
 • įsipareigojimą nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip (nuo 70 iki 100) procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos Pagrindinės sutarties kainos;
 • atsiskaitymo už Paslaugas terminą (ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų);
 • ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur su PVM.
Užsakymų paskelbimas Suformuotų užsakymų pagrindu konkursai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo (reagavimo į iškvietimą laikas – 20 balų, kaina – 80 balų)  kriterijus, atsižvelgiant į pirkėjo pasirinkimą.
Sutarties sudarymas Pirkėjas per 5 darbo dienas po įvykusio konkurso pirmasis pateikia savo šalies pasirašytą Pagrindinę sutartį Tiekėjui; CPO LT nereglamentuoja sutarčių pateikimo bei pasirašymo būdo (gali būti pasirašoma tiek įprastai, tiek elektroniniu parašu su skaitmeniniu kvalifikuotu sertifikatu).
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija