Baldai 2022

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos

  •  Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti baldus.
  • Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2023-06-07.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:
1)    Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;2)    Nuoroda į DPS dalį/kategoriją;3)    Pirkimo objekto techninė specifikacija;4)    pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas,taikant DPS);5)    numatomos įsigyti prekės ir jų kiekiai (apimtys);

6)    pageidaujama baldinės plokštės spalva (jei taikoma);

7)    prekių pristatymo terminas (nuo 30 kalendorinių dienų) (kai netaikomas Prekių pristatymo termino vertinimo kriterijus);

8)    atsiskaitymo už prekes terminas (nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų);

9)    prekių pristatymo vieta (-os) Lietuvos Respublikos teritorijoje;

10) konkrečios pirkimo objekto dalies maksimali kaina Eur su mokesčiais;

11) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

12) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

13) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį (vertinimo kriterijų

pasirenka Užsakovas):

13.1. Pasiūlymų ekonominį naudingumą vertinant tik pagal kainą, lyginamos Tiekėjų pasiūlytos kainos, padaugintos iš Užsakovo nurodyto Prekių kiekio.

Užsakovui pasirinkus daugiau negu vieną Prekę, kaina pasiūlymų palyginimui yra visų Užsakovo pasirinktų Prekių kiekių ir šioms prekėms pasiūlytų kainų sandaugų suma.

13.2. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos ir kokybės santykį:

13.2.1. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos (C) (70 balų) ir kokybės (2 kriterijai: Prekių pristatymo terminas, mėn. (PT) (15 balų) ir Papildomas garantinis terminas, mėn. (GT)) (15 balų) santykį

13.2.2. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos (C) (80 balų) ir kokybės (1 kriterijus: Prekių pristatymo terminas, mėn. (PT)) (20 balų) santykį.

13.2.3. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos (C) (80 balų) ir kokybės (1 kriterijus: Papildomas garantinis terminas, mėn. (GT)) (20 balų) santykį.

14)  Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais už Prekės vienetą, nurodant 2 skaičius po kablelio;

15)  informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;

16)  informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;

17)  interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;

18)  pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas;

19)  kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami baldų dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį (vertinimo kriterijų pasirenka Pirkėjas)
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausima

Kaip užsakyti mokyklinius baldus CPO LT elektronniame kataloge?

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: