Degalai iš degalinių

Bendra informacija Pagrindinė sutartis

Preliminarioji sutartis

 • Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti degalus (benziną, dyzeliną ir automobilines dujas) degalinėse.
 • Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2027-10-01.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:

 • per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomas įsigyti prekes bei maksimalius jų kiekius  arba maksimalią lėšų suma, už kurią numatoma įsigyti Prekių per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį ir Preliminarus Prekių kiekis (Užsakovo pasirinkimu);o    miestą (-us) ir (ar) magistralinius kelius, kuriuose ketinama įsigyti Prekes. Daugiau nei vieną miestą ir (ar) magistralinį kelią Užsakovas gali nurodyti tik tuo atveju, jei dėl tokio Užsakovo pasirinkimo Elektroniniame kataloge tiekėjų, galinčių pateikti pasiūlymą, skaičius yra ne mažesnis kaip 3;
  o    už sutarties vykdymą atsakingą asmenį bei už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingą asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  o    maksimalų priimtiną antkainį / minimalią priimtiną nuolaidą Prekėms;
  o    pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą (jei taikoma);
  o    Prekių tiekimo terminą (nuo 6 iki 24 mėn.);
  o    pasiūlymų pateikimo terminą (nuo 5 iki 15 darbo dienų);
  o    vertinimo kriterijų (kainą arba kainos ir kokybės santykį), pagal kurį bus vertinami pasiūlymai;
  o    įsipareigojimą nupirkti ne mažiau kaip (nuo 70 iki 100) procentų Pagrindinės sutarties priede nurodyto maksimalaus Prekių kiekio / Prekėms įsigyti skirtos lėšų sumos;
  o    atsiskaitymo už Prekes terminą (ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų);
  o    ar nustatomas reikalavimas degalinėse tiekti Prekes 24 val. per parą;
  o    ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 10000 Eur su PVM;
  o    informaciją, ar pirkimo objektas skaidomas į dalis. Jei pirkimo vertė yra ne mažesnė nei tarptautinio pirkimo vertė, ir pirkimo objektas į dalis neskaidomas, pateikiamas neskaidymo pagrindimas;
  o    papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (bendrai atliekamo pirkimo atveju).
Užsakymų paskelbimas Suformuoti  krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
•     Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginami tiekėjų pasiūlyti antkainiai) arba kainos ir kokybės santykį (papildomas vertinamas tiekėjo turimų degalinių skaičius Užsakovo pasirinktuose miestuose ir (ar) magistraliniuose keliuose).
Sutarties sudarymas •    Pirkėjas per 5 darbo dienas po įvykusio konkurso pirmasis pateikia savo šalies pasirašytą Pagrindinę sutartį Tiekėjui; CPO LT nereglamentuoja sutarčių pateikimo bei pasirašymo būdo (gali būti pasirašoma tiek įprastai, tiek elektroniniu parašu su skaitmeniniu kvalifikuotu sertifikatu).
•     Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už parduotas prekes;
•    Tiekėjas privalo Pirkėjui pateikti sąskaitą.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: