CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma
Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti:
Dezinfekcinės, antiseptinės priemonės odos priežiūrai.
Dezinfekcinės priemonės paviršių priežiūrai.
Dezinfekcinės priemonės baseinų priežiūrai.
Dezinfekcinės priemonės medicininių prietaisų ir instrumentų priežiūrai.
Dezinfekcinės priemonės medicininių prietaisų plovimo dezinfekcijos mašinoms.
Priedai dezinfekcinėms priemonėms – dozatoriai, vonelės, laikikliai, testai dezinfekcijos kontrolės vykdymui.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų  formavimas
Formuojant užsakymą CPO LT kataloge nurodoma:
1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) Prekės techninė specifikacija;
3) Prekės maksimalus kiekiai;
4) Viso perkamo prekės kiekio numatomas maksimalus biudžetas be PVM;
5) Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) (nuo 8 d.d.);
6) Prekės/-ių pristatymo terminas (nuo 2 iki 120 d.d.);
7) Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis (nuo 1 iki 12 mėn.);
8) minimalus kiekis – ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100) procentų kiekvienos Pirkimo sutartyje nurodytos prekės vienetų;
9) Prekės pristatymo adresas (-ai);
10) Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
11) Užsakovo už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
12) Užsakovo už Pirkimo sutarties, jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
13) Ar taikoma PVM lengvata;
14) Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai;
15) Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val. Užsakymai audituojami iki 5 d. d.
Konkretus pirkimas Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija