Elektromobilių įkrovimo stotelės

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma
Pirkimas skirtas valstybinėms organizacijoms, norinčioms suprojektuoti ir įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles.Pagal šias sutarties sąlygas CPO LT kataloge galima įsigyti reikalingo galingumo elektromobilių įkrovimo stoteles kartu su projektavimo ir jų įrengimo darbais.Įrengus stoteles, būtų atliekama jų priežiūra ir techninis aptarnavimas.Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų  formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti sutartį su Tiekėju, elektroniniame kataloge privalo nurodyti pirkimo dokumentų C dalies 1 priede nurodyta informaciją:
Pirkimo dokumentų C dalies 1 priedas Kvietimas pateikti pasiūlymus
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal kainos arba kainos ir kokybės santykio kriterijus (pasiūlymų vertinimo tvarką pasirenka Užsakovas, formuodamas užsakymą).
Žalias pirkimas Pirkimo objektui nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijai, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus. Reikalavimai numatyti prekių pasiūlymų vertinimo kriterijuose, tiekėjų kvalifikacijos atrankoje ir sutarties sąlygose.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Sutarties sudarymas Užsakovas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu Tiekėju. Užsakovas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Užsakovjui.
Tiekėjas užtikrina, kad Sutarties vykdymo metu pats tiekėjas ir jo subtiekėjai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) nekels grėsmės nacionaliniam Lietuvos Respublikos saugumui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: