Gamtinės dujos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutartis

Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti gamtinių dujų (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą) CPO LT kataloge iki  2029-04-21.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Pirkėjo nurodoma informacija formuojant užsakymą CPO LT kataloge:

• Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
• Nuoroda į DPS dalį;
• Pirkimo objekto techninė specifikacija;
• Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – šie kiekiai gali sudaryti ne daugiau kaip iki ± 30 procentų Užsakovo nurodyto preliminaraus prekės kiekio;
• Užsakovui taikytinas Prekės akcizas už prekės mato vienetą (gamtinių dujų 1 MWh); (0,54 Eur/MWh arba 1,08 Eur/MWh arba 0,00 Eur/MWh);
• Preliminarus numatomas Prekės kiekis per sutarties galiojimo laikotarpį;
• Vartojimo pajėgumai (MWh/parą/metus) taikomi visoms Prekės pristatymo vietoms;
• Perdavimo pajėgumai (ilgalaikiai (MWh/parą/metus) arba trumpalaikiai MWh/parą/metus/ketvirtį/mėnesį)) taikomi visoms Prekės pristatymo vietoms;
• Perdavimo pajėgumų pasirinkimas mėnesiais [nuo sausio iki gruodžio] per [1-uosius ir/ar 2-uosius] sutarties galiojimo metus;
• Užsakovo nurodytas, Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių objektų, į kuriuos bus tiekiama Prekė, Prekės pristatymo vietos adresas (-ai) ir/ar numeris ir objekto ID;
• Informacija apie objektus, į kuriuos tiekiama Prekė; (Objekto (-ų) sąrašas (Pirkimo sutarties priedo 4 lentelė);
• Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
• Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis [nuo 3 mėn. iki 24 mėn.];
• Preliminari numatoma Prekės tiekimo pradžios data (Prekė pradedama tiekti nuo pirmosios kalendorinės mėnesio dienos);
• Maksimalus pirkimo biudžetas (suplanuota lėšų suma sutarties laikotarpiui) Eur su mokesčiais;
• Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
• Informacija, ar Užsakovo techninis pajėgumas yra lygus arba didesnis nei 600 000 MWh per metus (Taip arba Ne);
• Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
• Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
• Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
• Užsakovo sutikimas leisti tiekėjams peržiūrėti istorinius vartojimo duomenis AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdomoje duomenų mainų platformoje (Data Hub) (pažymėjimas varnele);
• Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas tik pagal kainos kriterijų. Vertinama Tiekėjų pasiūlytos kainos pastovi dedamoji. Konkretaus pasiūlymo kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlytos kainos pastovios dedamosios dalies dydžiui;
• Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos eurais dviejų skaičių po kablelio tikslumu;
• PVM tarifas (21 %);
• Informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
• Interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
• Pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas;
• Komisija gali papildyti konkrečiai DPS informaciją, pateikiamą Kvietime pateikti pasiūlymą;
• Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas tik pagal kainos kriterijų. Vertinama Tiekėjų pasiūlytos kainos pastovi dedamoji. Konkretaus pasiūlymo kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlytos kainos pastovios dedamosios dalies dydžiui.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausima

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: