Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimas

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma (ENS)Pirkimo sutarties forma (IP, IP ir ENS) 

  • Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugas.
  • Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2021-11-29.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:Informaciją apie objektą, kuriam užsakomos Paslaugos:Daugiabučio namo kadastrinių matavimų bylą;Valstybės įmonės Registrų centro išduotą butų (patalpų) sąrašą pastate;Energinio naudingumo sertifikatą (taikoma, įsigyjant tik investicijų plano parengimo paslaugas);Unikalų objekto numerį;Objekto pavadinimą;Bendrą plotą, kv. m.;Statybos arba renovacijos pabaigos metus;Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje;Pasiūlymų pateikimo terminą (ne trumpesnį kaip 8 darbo dienos)Paslaugų teikimo terminą (Užsakovas terminą nurodo priklausomai nuo įsigyjamų paslaugų pobūdžio): 

‒ energinio naudingumo sertifikato parengimas [nuo 10 iki 30 kalendorinių dienų];

‒ terminas investicijų plano parengimui [nuo 30 iki 60 kalendorinių dienų];

‒ terminas energinio naudingumo sertifikato ir investicijų plano parengimui iki šio plano derinimo [nuo 30 iki 60 kalendorinių dienų];

Investicijų plano patikslinimo pagal pastabas terminą (nuo 10 iki 20 darbo dienų) (taikoma, įsigyjant tik investicijų plano parengimo paslaugas):

Pirkėjo kontaktinį asmenį (vardą, pavardę, pareigas. tel. Nr., el. paštą):

Pirkėjo atsakingą asmenį (vardą, pavardę, pareigas. tel. Nr., el. paštą):

Užsakymo maksimalią kainą su PVM.

Užsakymų paskelbimas Suformuotų užsakymų pagrindu konkursai skelbiami darbo dienomis 15:05 val.Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:05 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: