Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimas

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma (ENS)Pirkimo sutarties forma (IP, IP ir ENS)

  • Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugas.
  • Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2021-11-29.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:Informaciją apie objektą, kuriam užsakomos Paslaugos:Daugiabučio namo kadastrinių matavimų bylą;Valstybės įmonės Registrų centro išduotą butų (patalpų) sąrašą pastate;Energinio naudingumo sertifikatą (taikoma, įsigyjant tik investicijų plano parengimo paslaugas);Unikalų objekto numerį;Objekto pavadinimą;Bendrą plotą, kv. m.;Statybos arba renovacijos pabaigos metus;Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje;Pasiūlymų pateikimo terminą (ne trumpesnį kaip 8 darbo dienos)Paslaugų teikimo terminą (Užsakovas terminą nurodo priklausomai nuo įsigyjamų paslaugų pobūdžio):

‒ energinio naudingumo sertifikato parengimas [nuo 10 iki 30 kalendorinių dienų];

‒ terminas investicijų plano parengimui [nuo 30 iki 60 kalendorinių dienų];

‒ terminas energinio naudingumo sertifikato ir investicijų plano parengimui iki šio plano derinimo [nuo 30 iki 60 kalendorinių dienų];

Investicijų plano patikslinimo pagal pastabas terminą (nuo 10 iki 20 darbo dienų) (taikoma, įsigyjant tik investicijų plano parengimo paslaugas):

Pirkėjo kontaktinį asmenį (vardą, pavardę, pareigas. tel. Nr., el. paštą):

Pirkėjo atsakingą asmenį (vardą, pavardę, pareigas. tel. Nr., el. paštą):

Užsakymo maksimalią kainą su PVM.

Užsakymų paskelbimas Suformuotų užsakymų pagrindu konkursai skelbiami darbo dienomis 15:05 val.Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:05 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija