Kanceliarinės prekės iš socialinių įmonių

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos. Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti: 

 1. aplankų (kartoninių, baltų),
 2. archyvavimo dėžių (trisluosnio gofro kartono, sulankstomų),
 3. archyvavimo dėžių (mikrogofro kartono, sulankstomų)
 4. archyvinių aplankų,
 5. archyvinių segtuvų,
 6. bloknotų,
 7. lapelių užrašams,
 8. rašomojo popieriaus,
 9. sąsiuvinių.

Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2020-09-20.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienai prekių grupei formuojamas atskiras Užsakymo krepšelis. Formuodami Užsakymo krepšelį nurodykite: 

 • per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomų įsigyti Prekių technines specifikacijas bei kiekį (jei taikoma, preliminarų Prekės kiekį);
 • Užsakymo maksimalią kainą su PVM;
 • Pagrindinės sutarties tipą (Fiksuoto įkainio Pagrindinė sutartis kurioje numatyta Užsakovo pareiga nupirkti nustatytą prekių kiekį arba Fiksuoto įkainio Pagrindinė sutartis, kurioje numatyta Užsakovo pareiga nupirkti prekių už nustatytą vertę);
 • įsipareigojamą nupirkti Prekių kiekį (nuo 50 iki 100 proc.) (taikoma Fiksuoto įkainio Pagrindinei sutarčiai kurioje numatyta Užsakovo pareiga nupirkti nustatytą prekių kiekį);
 • įsipareigojimą nupirkti Prekių už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100) procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos pradinės Pagrindinės sutarties vertės (taikoma Fiksuoto įkainio Pagrindinei sutarčiai kurioje numatyta Užsakovo pareiga nupirkti prekių už nustatytą vertę);
 • Pagrindinės sutarties galiojimo terminą (ne daugiau kaip 12 mėnesių);
 • prekių pristatymo terminą nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos (ne mažiau kaip 2 darbo dienos, kai atskiro užsakymo vertė mažesnė kaip 145 (šimtas keturiasdešimt penki) eurai, įskaitant PVM, ir ne mažiau kaip 4 darbo dienos, kai atskiro užsakymo vertė didesnė kaip 145 (šimtas keturiasdešimt penki) eurai, įskaitant PVM);
 • prekių pristatymo vietą (-as) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduotojo užsakymo atveju);
 • terminą atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 8 darbo dienų);
 • ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur įskaitant PVM;
 • atsiskaitymo už Prekes terminą (ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų).
Užsakymų paskelbimas Kataloge pateikiamos preliminarios kainos. Po tiekėjų atnaujinto varžymosi kainos gali būti mažesnės.Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų visam išsirinktų prekių krepšeliui.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju; Pirkėjas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: