Maisto produktai

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties forma
•     Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti maisto produktus.
•    Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2025-12-09.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija (Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge nurodo Pirkėjas):
1)    Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2)    Nuoroda į DPS kategoriją;
3)    Pirkimo objekto techninė specifikacija;
4)    pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
5)    prekių tiekimo laikotarpis (nuo 1 iki 24 mėn.);
6)    Maksimalūs perkamų prekių kiekiai (apimtys);
7)    per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų kiekvieno Pirkimo sutartyje nurodyto pirkimo objekto vienetų;
8)    prekių pristatymo vieta;
9)    prekių pristatymo dažnumas ir valandos, kuriomis turi būti pristatomos prekės;
10)    konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
11)    konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai;
12)    preliminari Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
13)    ar reikalingas specialus prekių pakuočių ženklinimas (su Užsakovu suderinti logotipai, užrašai ar kitos ženklinimo priemonės);
14)    Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
15)    Užsakovo nurodytas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)
16)    Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
17)    pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas tik pagal kainos kriterijų. Lyginami Tiekėjų pasiūlyti prekių įkainiai, padauginti iš Užsakovo nurodyto Prekių kiekio;
18)    Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą – apvalinimo taisyklės, informacija dėl PVM dydžio, PVM lengvatų taikymo ir kt.);
19)    PVM tarifas;
20)    informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
21)    informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
22)    interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
23)    pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
24)    Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti  pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami maisto produktų dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Kaip CPO LT elektroniniame kataloge užsakyti maisto produktų modulių prekių.

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: