Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Medicininė įranga (endoprotezai)

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti:

 • Standartinius kelio ir klubo sąnariq endoprtezus;
 • Mechaninio tvirtinimo klubo sąnario endoprotezus;
 • Vienkondilius kelio sąnario endoprotezus;
 • Specialius klubo ir kelio sąnario endoprotezus;
 • Klubo sąnario gūžduobę skirtą šlaunikaulio kaklo lūžiq gydymui;
 • Peties ir alkūnės sąnariq endoprotezus;
 • Čiurnos ir stipinkaulio galvos sąnariq endoprotezus;
 • Riešinio nykščio sąnariq endoprotezus.
 • Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

  Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:

  • Numatomos jsigyti prekės specifikaciją ir maksimalų užsakomą kiekį;
  • Terminą atnaujintam Tiekėjų varžymuisi (minimalus terminas — 8 darbo dienos);
  • Atsiskaitymo terminą (nuo 5 iki 30 kalend. dieną);
  • Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį (nuo 2 iki 24 mėnesiq);
  • Isipareigojamą nupirkti minimalų kiekvienos Prekės kiekį proc. (nuo 50 iki 100 procentų);
  • Prekių pristatymo adresus;
  • Ar taikomas pirkimo sutarties jvykdymo užtikrinimas;
  • Ar jsigyjamoms prekėms yra taikoma PVM lengvata. Jeigu lengvata taikoma, tuomet Pagrindinės sutarties vertė apskaičiuojama pritaikant 5 proc . PVM, jeigu lengvata netaikoma, tuomet — 21 proc. PVM.
  • Ar bus taikomi avansiniai mokėjimai;
  • Užsakovo kontaktinį asmenį;
  • Užsakovo už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį;
  • Užsakovo už Pirkimo sutarties, jos pakeitimo paskelbimą atsakingą asmenį.
  Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
  Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
  Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
  Sutarties sudarymas
  Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartj su laimėjusiu tiekėju; Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
  Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
  Katalogo naudotojo instrukcija