Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Mobilieji telefonai

  • CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas
Bendra informacija Pagrindinė sutartis

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

• Įsigyti mobiliojo ryšio telefono aparatus.
• Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2019-11-30.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti Pagrindinę sutartį su Tiekėju, Elektroniniame kataloge privalo nurodyti:
• Numatomas įsigyti Prekes, jų technines specifikacijas, kiekį, kitus reikalaujamus pateikti duomenis;
• Vertinimo kriterijų (mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo), pagal kurį bus vertinami pasiūlymai;
• Prekių pristatymo terminą, kai:

  1. pirkimas vykdomas vadovaujantis ekonominio naudingumo kriterijais (pristatymo terminas automatiškai parenkamas pagal Tiekėjo laimėjusį ir atnaujintame varžymesi pasiūlytą galutinį Prekių pristatymo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 1 darbo diena ir ilgesnis kaip 5 darbo dienos);
  2. pirkimas vykdomas vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi (nuo 5 iki 15 darbo dienų).

• Prekių pristatymo vietą (as) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
• Užsakymo maksimalią vertę, Eur su PVM;
• Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) su PVM;
• Papildomą Pagrindinės sutarties Šalį (is) (Konsoliduoto užsakymo atveju);
• Terminą Atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 10 darbo dienų).
Rekomenduojame pirkimą kataloge skelbti tik tada, kai pasirinkote visas pageidaujamas prekes. Skirtingos prekės (specifikacijos) bus automatiškai sukeltos į atskirus užsakymus.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba

Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija