Paprasto skalbimo paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti paprasto skalbimo paslaugas.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Užsakovas nurodo šias Užsakymo sąlygas:

Užsakovas nurodo šias Užsakymo sąlygas:
1. paslaugų teikimo terminas (nuo 1 mėn. iki 24 mėn.);
2. numatomų įsigyti Paslaugų techninės specifikacijos bei preliminarus kiekis;
3. pirkimui skiriama maksimali lėšų suma eurais su PVM;
4. numatomas nešvarių skalbinių dažnumas kartais per mėnesį;
5. įsipareigojimas nupirkti ne mažiau kaip (nuo 70 iki 100 procentų) Pagrindinės sutarties priede nurodytos Pagrindinės sutarties vertės;
6. terminas atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 15 darbo dienų);
7. atsiskaitymo už Paslaugas terminas (nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų);
8. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju terminas (nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų);
9. ar reikalaujama Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų, įskaitant PVM (nuo 5 % iki 10 %);
10. pasiūlymo vertinimo kriterijus (pagal kainą arba pagal kainos ir kokybės santykį);
11. paslaugų teikimo vieta (-os) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
12. užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
13. užsakovo atsakingas už sutarties vykdymą asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel.nr.);
14. užsakovo atsakingas už sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel.nr.).

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.

Audituoti užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val.

Užsakymai audituojami iki 5 d. d.

Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų arba pagal kainos ir kokybės santykį (renkasi perkančioji organizacija).
Vertinimo kriterijai, kai pasiūlymas vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį:
1. Aplinkos apsaugos vadybos sertifikatas (R1);
2. Tunelinė skalbyklė (R2);
3. Kaina (C).
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balas (S) (maksimaliai 100 balų) pasiūlymų eilei ir laimėjusiam pasiūlymui nustatyti skaičiuojamas pagal šią formulę:
S= C+R1+R2.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu Tiekėju;
Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Kviesdamas pasirašyti Pirkimo sutartį, Pirkėjas gali numatyti Tiekėjui ir trumpesnį Pirkimo sutarties pasirašymo terminą. Gavęs sutartį, Tiekėjas sutartį pasirašo per Pirkėjo nustatytą terminą (ne ilgesnį nei 5 d. d.) ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: