Pašto ir kurjerių paslaugos

Bendra informacija Pirkimo sutartis

 • Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti pašto ir kurjerių paslaugas.
 • Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2024-06-15 9.00 val.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) Nuoroda į DPS dalį/kategoriją;
3) Pirkimo objekto techninė specifikacija;
4) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
5) Paslaugų teikimo trukmė mėn. (nuo 6 iki 12 mėn.);
6) numatomos įsigyti Paslaugos ir informacija apie objektą:
6.1. Preliminarus (-ūs) kiekis (-iai) (apimtis (-ys));
6.2. Paslaugų teikimo vieta (-os) (adresas (-ai));
6.3. Paslaugų teikimo vietos (-ų) darbo laikas;
6.4. Paslaugų teikimo grafikas (kartais per savaitę);
6.5. Pašto siuntų paėmimo vietų (adresų) skaičius;
6.6. Ar kiekvienai Paslaugų teikimo vietai (adresui) reikalinga atskira sąskaita-faktūra (Taip/Ne);
6.7. Ar siunčiamos Pašto siuntos turi būti paimamos iš Užsakovo (Užsakovo būstinės ar Užsakovo pašto dėžučių) (Taip/Ne);
6.8. Ar pageidaujamas siuntų pristatymas ne tik gavėjo adresu, bet ir į savitarnos terminalus (Duomenys aktualūs tik kurjerių paslaugų užsakymui) (Taip/Ne);
7) įsipareigojimas nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip nuo 70 iki 100 procentų Pradinės Pirkimo sutarties vertės per Pirkimo sutarties galiojimo terminą;
8) atsiskaitymo už paslaugas terminas (nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų);
9) Paslaugų teikimo vieta (-os) (adresai) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
10) konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
11) Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
12) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
13) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)
14) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą. Lyginamos Tiekėjų pasiūlytų paslaugų įkainių, padaugintų iš Užsakovo nurodyto preliminaraus paslaugų kiekio sumos.15) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Paslaugų įkainiai ir Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais už Paslaugos vienetą, nurodant 2 skaičius po kablelio;
16) PVM tarifas (netaikoma);
17) informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
18) informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
19) interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
20) pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
21) Komisija gali papildyti konkrečiai DPS informaciją, pateikiamą Kvietime pateikti pasiūlymą;
22) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas
 • Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
  • Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis         Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
Sutarties sudarymas
 • • Pirkėjas per 5 darbo dienas po įvykusio konkurso pirmasis pateikia savo šalies pasirašytą Pirkimo sutartį Tiekėjui; CPO LT nereglamentuoja sutarčių pateikimo bei pasirašymo būdo (gali būti pasirašoma tiek įprastai, tiek elektroniniu parašu su skaitmeniniu kvalifikuotu sertifikatu).
  • Kitų, Pirkimo sutartyje nenurodytų paslaugų Pirkimo sutartimi pirkti negalima. Pirkėjas atsakingas už tai, kad nebūtų apmokama už papildomai suteiktas, neužsakytas paslaugas.
  • Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas;
  • Tiekėjas privalo Pirkėjui pateikti sąskaitą;
  • Pirkimo sutarties pakeitimai nėra galimi.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: