Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Pašto ir kurjerių paslaugos

Bendra informacija Pagrindinė sutartis

 • Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti pašto ir kurjerių paslaugas.
 • Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2022-08-05.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:

 • Užsakovo pavadinimą ir juridinio asmens kodą;
 • Ketinamas įsigyti Paslaugas, preliminarų Paslaugų kiekį pagal Paslaugos pasirinkimus, kitus reikalaujamus pateikti duomenis;
 • Ar siunčiamos Pašto siuntos turi būti paimamos iš Užsakovo (Užsakovo būstinės ar Užsakovo pašto dėžučių);
 • Paslaugų teikimo vietą (-as) (adresus) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • Paslaugų teikimo vietos (-ų) darbo valandas;
 • Paslaugų teikimo grafiką (kartai per savaitę);
 • Kontaktinį asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
 • Paslaugų teikimo trukmę (nuo 6 iki 24 mėn.);
 • Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduotojo užsakymo atveju) (kai bus sudaryta galimybė Elektroniniame kataloge);
 • Terminą Atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 10 darbo dienų);
 • Užsakymo maksimalią kainą Eur su PVM;
 • Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą;
 • Įsipareigojimą nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip (nuo 70 iki 100) procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos Pagrindinės sutarties kainos;
 • Atsiskaitymo už Paslaugas terminą (ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų);
 • Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) Eur, įskaitant PVM;
 • Ar Užsakovas Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu naudosis Tiekėjo savitarnos sistema (elektronine sistema, skirta siunčiamų siuntų užsakymams formuoti, redaguoti ir pateikti).
 • Ar pageidaujamas siuntų pristatymas ne tik gavėjo adresu, bet ir į savitarnos terminalus.
Užsakymų paskelbimas
 •  Suformuoti  krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
 •  Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis          Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
Sutarties sudarymas
 • Pirkėjas per 5 darbo dienas po įvykusio konkurso pirmasis pateikia savo šalies pasirašytą Pagrindinę sutartį Tiekėjui; CPO LT nereglamentuoja sutarčių pateikimo bei pasirašymo būdo (gali būti pasirašoma tiek įprastai, tiek elektroniniu parašu su skaitmeniniu kvalifikuotu sertifikatu).
 •  Kitų, Pagrindinėje sutartyje nenurodytų paslaugų Pagrindine sutartimi pirkti negalima. Pirkėjas atsakingas už tai, kad nebūtų apmokama už papildomai suteiktas, neužsakytas paslaugas.
 • Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas;
 • Tiekėjas privalo Pirkėjui pateikti sąskaitą;
 • Pagrindinės sutarties pakeitimai nėra galimi.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija