Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima: 

 • Įsigyti specializuoto (sveikatos priežiūros ir panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugas (toliau Paslaugas).

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugų modulis yra skirtas sveikatos priežiūros įstaigoms – ligoninėms, poliklinikoms, sanatorijoms, ambulatorijos ir kt., kurių skalbinių skalbimui yra keliami aukštesni reikalavimai.
Specializuoto skalbimo paslaugų technologijos procesas (nešvarių skalbinių surinkimas, rūšiavimas, laikinas saugojimas, gabenimas, skalbimo būdai, skalbimas, dezinfekcinių medžiagų naudojimas, skalbimo technologijų parinkimas, švarių skalbinių grąžinimas, jų higieninė, mikrobiologinė skalbinių kontrolė, išskalavimo kokybė, personalo sauga ir kt.) bei skalbyklų įrengimas, priežiūra ir sveikatos saugos reikalavimai skalbyklose atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V – 22 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (aktuali redakcija), 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 12 priedo „Skalbinių tvarkymo reikalavimai“ reikalavimus, kitus sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo specialiuosius reikalavimus ir kituose teisės aktuose šioms paslaugoms nustatytus reikalavimus.

Užsakymų formavimas Užsakovas nurodo šias Užsakymo sąlygas: 

 • per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomų įsigyti Paslaugų preliminarų kiekį kilogramais per mėnesį ir/ar vienetais per mėnesį (kilogramais nurodoma ta skalbinių rūšis, kurios kiekis skaičiuojamas kilogramais pvz.: patalynė, vienetais nurodoma ta skalbinių rūšis, kurios kiekis skaičiuojamas vienetais pvz:. gydytojų chalatai);
 • įsipareigojamą nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100 proc.) procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos Pagrindinės sutarties kainos;
 • Užsakymo maksimalią kainą su PVM 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui;
 • Paslaugų teikimo vietą (adresą (-us)) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • Kontaktinį asmenį Užsakymo klausimams (vardas, pavardė, tel. numeris, el.paštas);
 • Atsakingą asmenį už pagrindinės sutarties vykdymą (vardas, pavardė, pareigos, tel. numeris);
 • Numatomą nešvarių skalbinių paėmimo dažnumą per mėnesį;
 • Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą;
 • Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju);
 • Terminą atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 10 darbo dienų);
 • Pasiūlymų vertinimo kriterijų (mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo);
 • Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo (skalbimo paslaugos maksimalus našumas užsakymui – 20 balų, kaina – 80 balų) kriterijus, atsižvelgiant į pirkėjo pasirinkimą.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: