Statinio statybos techninė priežiūra

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma

Pagal šias sutarties sąlygas galima:

Įsigyti statinio statybos techninės priežiūros paslaugas.
Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2023-04-28.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Pirkėjo nurodoma informacija formuojant užsakymą CPO LT kataloge:

 • konkretaus pirkimo paslaugų pavadinimas ir techninė specifikacija iš CPO IS nurodyto specifikacijų sąrašo;
 • pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
 • kiekiai (apimtys);
 • paslaugų teikimo vieta: Statybos objekto rekvizitai (objekto pavadinimas, adresas, planuojamas statybos darbų laikotarpis, techninio / techninio darbo / darbo projekto rekvizitai (numeris, pavadinimas, numatoma statybos darbų vertė su PVM) ir įkeliamas techninis / techninis darbo / darbo projektas;
 • konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
 • Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
 • Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
 • papildoma pirkimo sutarties šalis (-ys) (Konsoliduotojo užsakymo atveju);
 • asmuo, įgaliotas pasirašyti pirkimo sutartį, asmuo, atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą, kontaktiniai asmenys
Užsakymų paskelbimas Suformuotų užsakymų pagrindu konkursai skelbiami darbo dienomis, 15:05 val..Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis, 9:05 val..
Konkretūs pirkimai Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį. Vertinimo kriterijai:

 1. Tiekėjo pasiūlyta paslaugos kaina konkrečiam užsakymui (K0);
 2. Tiekėjo pasiūlytas papildomos paslaugos P1 mėnesio įkainis konkrečiam užsakymui (P1);
 3. Techninio prižiūrėtojo patirtis (TP2)
 4. Konsultavimas statinio garantiniu laikotarpiu (po statybos užbaigimo akto/deklaracijos surašymo), nustatant defektus, parengiant defektinius aktus ir pan. (KG3)

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balas EN (maksimaliai 100 balų) laimėjusiam pasiūlymui nustatyti skaičiuojamas pagal šią formulę: EN = K0+ P1+ TP2+ KG3.

Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: