Statinių ekspertizės paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos

Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti statinių ekspertizės paslaugas, užsakymai CPO LT kataloge vykdomi iki 2023-10-23.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuojant užsakymą nurodoma:
vienas statinys, dėl kurio bus teikiamos paslaugos;pasiūlymo pateikimo terminas, kuris gali būti:nuo 8 iki 15 darbo dienų, kai Užsakovas nenumato organizuoti tiekėjams statinio apžiūros iki konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;nuo 10 iki 20 darbo dienų, kai Užsakovas numato organizuoti tiekėjams statinio apžiūrą iki konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;statinio pavadinimas, adresas, ekspertizės užduotis, statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai, defektinių statinio vietų nuotraukos, statinio projektas (jei yra galimybė pateikti), techninės priežiūros patikrinimo aktas (jei yra galimybė pateikti);informacija, ar bus atliekami reikalingi statybiniai tyrimai (jei taip, nurodoma, kokie statybiniai tyrimai bus atliekami);informacija, kieno lėšomis (Užsakovo ar tiekėjo) statinio ekspertizės metu bus atidengtos (atkastos) ekspertizės vadovo nurodytos statinio konstrukcijos, inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos ir kiti elementai (kai to reikia atliekant statybinius tyrimus) ir vėl uždengtos (užkastos, užtaisytos) užbaigus statybinius tyrimus (jei taikoma);sąlygos, kuriomis vadovaujantis bus atliekami reikalingi statybiniai tyrimai (jei taikoma):dienos, kuriomis galės būti atliekami statybiniai tyrimai (užsakovo nurodomos savaitės darbo dienos ir/ar savaitgalių ir švenčių dienos);paros laikas, kuriuo galės būti atliekami statybiniai tyrimai;

kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę tiekėjams apžiūrėti statinį iki konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas) (jei iki konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos numatoma organizuoti tiekėjams statinio apžiūrą);

paslaugų suteikimo terminas nuo 1 iki 3 mėn.;

konkretaus pirkimo maksimali kaina eurais su mokesčiais;

informacija, ar atsiskaitant už suteiktas paslaugas bus taikomas finansavimas iš trečiųjų šalių;

Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);

Užsakovo nurodytas asmuo, atsakingas už Pirkimo sutarties/jos pakeitimų paskelbimą;

valstybės tarnautojas (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas), atstovausiantis viešojo administravimo subjektui, inicijavusiam statinio ekspertizę (jei taikoma);

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami statinių ekspertizes paslaugų dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.s
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Kaip užsakyti statinių ekspertizės paslaugas per CPO LT elektroninį katalogą

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: