CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma
•Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti valymo paslaugas iš socialinių įmonių.
•Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2024-12-27 10:00 val.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų formavimas 1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) pirkimo objekto techninė specifikacija;
3) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS ir negali būti ilgesnis kaip 15 darbo dienų);
5) Paslaugų teikimo terminas [nuo 1 iki 24 mėn.];
6) informacija apie objektą (-us), kuriam (-iems) užsakomos Paslaugos:
6.1.) adresas (-ai) (Paslaugų teikimo vieta (-os));
6.2.) objekto darbo valandos;
6.3.) darbuotojų skaičius;
6.4) vidutinis (orientacinis) lankytojų skaičius per 1 (vieną) dieną;
6.5) sanitarinių mazgų skaičius ir plotas (taikoma, kai pasirenkamos įprastinio valymo paslaugos);
6.6) virtuvių skaičius ir plotas (taikoma, kai pasirenkamos virtuvių tvarkymo paslaugos).
7) Per Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį numatomos įsigyti Paslaugos bei preliminarūs jų kiekiai;
8) Paslaugų teikimo periodiškumas (priklausomai nuo pasirinktų Paslaugų ir jų specifikos: kartais per mėnesį / per Pirkimo sutarties galiojimo trukmę);
9) teritorijos paslaugų šiltuoju ir/ar šaltuoju sezonu mėnesių skaičius per Pirkimo sutarties galiojimo trukmę (taikoma, kai pasirenkama ši Paslauga);
10) užsakymo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
11) Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
12) įsipareigojimas nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100) procentų Užsakymo nurodytos maksimalios kainos Eur be PVM;
13) informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą:
13.1.) ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) Eur su PVM;
13.2.) jei reikalaujama – nurodomas sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis nuo 5 % iki 10% Pirkimo sutarties priede nurodytos bendros Paslaugų kainos su PVM (Tiekėjo pasiūlymo kainos su PVM);
14) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
15) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
16) Užsakovo nurodytas asmuo, atsakingas už Pirkimo sutarties/jos pakeitimų paskelbimą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
• Konkurso rezultatai skelbiami dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį (vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas)
Sutarties sudarymas • Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija