Valymo paslaugos iš socialinių įmonių

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma
•Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti valymo paslaugas iš socialinių įmonių.
•Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2024-12-27 10:00 val.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų formavimas 1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) pirkimo objekto techninė specifikacija;
3) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS ir negali būti ilgesnis kaip 15 darbo dienų);
5) Paslaugų teikimo terminas [nuo 1 iki 24 mėn.];
6) informacija apie objektą (-us), kuriam (-iems) užsakomos Paslaugos:
6.1.) adresas (-ai) (Paslaugų teikimo vieta (-os));
6.2.) objekto darbo valandos;
6.3.) darbuotojų skaičius;
6.4) vidutinis (orientacinis) lankytojų skaičius per 1 (vieną) dieną;
6.5) sanitarinių mazgų skaičius ir plotas (taikoma, kai pasirenkamos įprastinio valymo paslaugos);
6.6) virtuvių skaičius ir plotas (taikoma, kai pasirenkamos virtuvių tvarkymo paslaugos).
7) Per Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį numatomos įsigyti Paslaugos bei preliminarūs jų kiekiai;
8) Paslaugų teikimo periodiškumas (priklausomai nuo pasirinktų Paslaugų ir jų specifikos: kartais per mėnesį / per Pirkimo sutarties galiojimo trukmę);
9) teritorijos paslaugų šiltuoju ir/ar šaltuoju sezonu mėnesių skaičius per Pirkimo sutarties galiojimo trukmę (taikoma, kai pasirenkama ši Paslauga);
10) užsakymo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
11) Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
12) įsipareigojimas nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100) procentų Užsakymo nurodytos maksimalios kainos Eur be PVM;
13) informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą:
13.1.) ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) Eur su PVM;
13.2.) jei reikalaujama – nurodomas sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis nuo 5 % iki 10% Pirkimo sutarties priede nurodytos bendros Paslaugų kainos su PVM (Tiekėjo pasiūlymo kainos su PVM);
14) Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
15) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
16) Užsakovo nurodytas asmuo, atsakingas už Pirkimo sutarties/jos pakeitimų paskelbimą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
• Konkurso rezultatai skelbiami dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį (vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas)
Sutarties sudarymas • Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: