Vertimo paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos
Pagal šios sutarties sąlygas galima:
įsigyti vertimo raštu, vertimo žodžiu (nuosekliojo vertimo) ir vertimo žodžiu (sinchroninio vertimo) paslaugas;
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų formavimas
Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:

 • Užsakovo pavadinimą;
 • Numatomas įsigyti Paslaugas ir jų preliminarius kiekius, kurie bus naudojami pasiūlymų palyginimui, eilės ir laimėtojo nustatymui (priklausomai nuo pasirinktų Paslaugų mato vienetų – valandomis, standartiniais puslapiais, kt.); Į sutartį bus įrašyti tiekėjo pasiūlyti fiksuoti įkainiai. Paslaugos nurodytos Pirkimo sutarties priede Nr. 1 bus perkamos pagal poreikį;
 • Pasiūlymo pateikimo terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
 • Paslaugų teikimo terminą [nuo 1 iki 36 mėn.];
 • Paslaugų atlikimo būdą:
 • Vertimas Užsakovo nurodytoje vietoje;
 • Vertimas nuotoliniu būdu.
 • Paslaugų teikimo vietą (-as) Lietuvos Respublikos teritorijoje (taikoma užsakant vertimo žodžiu paslaugas užsakovo nurodytoje vietoje);
 • Užsakomų paslaugų vertimo sritį (-is) ir tematiką (-as) (priklausomai nuo pasirinktų Paslaugų ir jų specifikos):

Vertimo raštu paslaugų atveju:

 • Dokumentai, susiję su Užsakovo veiklos sritimi (raštai, laiškai, pranešimai, sutartys ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti);
 • Techniniai vertimai: transportas ir / ar informacinės technologijos ir / ar telekomunikacijos ir / ar įvairios įrangos ir / ar buities prietaisų instrukcijos ir / ar statyba ir / ar inžinerija ir / ar kiti techniniai tekstai (Užsakovas gali detalizuoti);
 • Teisė: įvairios sutartys ir / ar dokumentai (įmonių įstatai, akcininkų susirinkimų protokolai, dokumentų nuorašai) ir / ar darbų sauga, intelektinės nuosavybės teisė ir kt.) ir / ar kt.;
 • Finansai: auditas ir / ar finansinės ataskaitos ir / ar bankininkystė ir / ar vertybiniai popieriai ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti);
 • ES dokumentų vertimai: įvairių sričių dokumentų vertimai (Užsakovas gali detalizuoti);
 • Medicina: klinikiniai tyrimai ir / ar įvairios medicininės įrangos instrukcijos ir / ar farmacija ir / ar odontologija ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti);
 • Kitos sritys – švietimas ir mokslas ir / ar žemės ūkis ir / ar veterinarija ir / ar žemės ūkio įranga ir technika ir / ar aplinkosauga ir / ar maisto pramonė ir / ar draudimas ir / ar socialinė apsauga ir / ar darbo sauga ir / ar turizmas ir / ar verslo ir / ar asmeninė korespondencija ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti).

Vertimo žodžiu (nuosekliojo ir sinchroninio) atveju:

 • Techniniai vertimai: transportas ir / ar informacinės technologijos ir / ar telekomunikacijos ir / ar statyba ir / ar inžinerija ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti);
 • Teisė (Užsakovas gali detalizuoti);
 • Finansai (Užsakovas gali detalizuoti);
 • Su ES susiję renginiai (ES finansuojamų projektų renginiai ir / ar įvairūs susitikimai ES ir jos politikos ar kitų sričių klausimais ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti);
 • Medicina (Užsakovas gali detalizuoti);
 • Kitos sritys – žemės ūkis ir / ar veterinarija ir / ar aplinkosauga ir / ar maisto pramonė ir / ar draudimas ir / ar socialinė apsauga ir / ar darbo sauga ir / ar turizmas ir / ar verslas ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti).
 • Ar reikalaujama iš Tiekėjo užtikrinti vertimo žodžiu paslaugų teikimą kiekvieną dieną (įskaitant poilsio ir šventines dienas) bet kuriuo paros metu (jei pasirenkamos vertimo žodžiu paslaugos);
 • Atlikto užsakymo pateikimo būdas ir forma (persiuntimas el. paštu / faksu / išspausdinto ant popieriaus įteikimas į rankas Užsakovo buveinėje / įrašytas į kompiuterinę laikmeną ir / ar kt. (Užsakovas gali detalizuoti) (jei pasirenkamos vertimo raštu paslaugos);
 • Įsipareigojimą nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100) procentų Konkretaus pirkimo maksimalios kainos Eur be PVM;

Atsiskaitymo už Paslaugas terminą [nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų];

Konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;

Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel.nr., el. paštas);
Užsakovo atsakingas už sutarties vykdymo priežiūrą asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel.nr.);
Užsakovo atsakingas už sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą asmuo (vardas, pavardė, pareigos);
Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur įskaitant PVM.

Užsakymų paskelbimas Suformuotų užsakymų pagrindu konkursai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkretūs pirkimai Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
Sutarties sudarymas Pirkėjas per 5 darbo dienas po įvykusio konkurso pirmasis pateikia savo šalies pasirašytą Pirkimo sutartį Tiekėjui; CPO LT nereglamentuoja sutarčių pateikimo bei pasirašymo būdo (gali būti pasirašoma tiek įprastai, tiek elektroniniu parašu su skaitmeniniu kvalifikuotu sertifikatu).
Užsakovas turi teisę:
Be atskiro Šalių susitarimo, įsigyti Pirkimo sutarties priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Paslaugų (toliau – Papildomos paslaugos), neviršijant 10 (dešimt) proc. pradinės Pirkimo sutarties vertės. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas; Tiekėjas privalo Pirkėjui pateikti sąskaitą;
Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka arba Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: