Sutarčių kovai su COVID-19 apžvalga. 2020 m. I ir II pusmečių rezultatų palyginimas

Viešųjų pirkimų tarnyba ( toliau -Tarnyba) pristato antrąją kovai su COVID-19 sutarčių apžvalgą, kuria siekia palyginti 2020 m. I ir II pusmečiais sudarytų sutarčių rezultatus – kaip keitėsi pirkimų kovai su COVID-19 rinka, su kokiais iššūkiais susidūrė ir kokias pamokas išmoko pirkimų vykdytojai, kokios kovai su pandemija skirtų pirkimų efektyvumą, skaidrumą matuojančių rodiklių reikšmių tendencijos.

2020 m. antrąjį pusmetį, palyginti su pirmuoju, pirkimų vykdytojai pirko dažniau ir pigiau – sutartis sudarė beveik dvigubai daugiau pirkimų vykdytojų (2020 m. I pusm. – 377, II pusm. – 626), sudaryta beveik pusantro karto daugiau sutarčių (2020 m. I pusm. – 1 875, II pusm. – 3 079) ir išleista beveik dvigubai mažiau lėšų (2020 m. I pusm. – 123,2 mln. Eur., II pusm. – 63,5 mln. Eur).

Pirkimų vykdytojai geriau planavo, ruošėsi nenumatytoms aplinkybėms iš anksto. Preliminariosios sutartys, dinaminės pirkimų sistemos (DPS) taikymas sudarė sąlygas ne tik efektyviau patenkinti atsiradusį didžiulį asmens apsaugos priemonių poreikį pandemijos laikotarpiu, bet ir užtikrinti pasiūlymų konkurencingumą drauge sutaupant viešųjų lėšų.

2020 m. I–II pusm. išaugo centralizuotai sudarytų kovai su COVID-19 sutarčių dalis: pagal skaičių didėjo nuo 5,2 iki 36,1 proc., pagal vertę – nuo 0,6 iki 49,6 proc. Didžioji dalis centralizuotai sudarytų kovai su COVID-19 sutarčių – po CPO LT įvykdytų pirkimų.

Mažėjo tiekėjų, sudariusių sutartis kovai su COVID-19, skaičius. 2020 m. antrąjį pusmetį asmens apsaugos priemonių rinka labiau nusistovėjo. Didžioji dalis sutarčių sudaryta su Lietuvos tiekėjais, mažėjo apsaugos priemonių tiekėjų – „naujokų“, kurie anksčiau nebuvo vertęsi panašia veikla.

Pirkimai, skirti kovai su COVID-19, tapo skaidresni. Mažėjo sutarčių, sudarytų įvykdžius pirkimus ne CVP IS priemonėmis bei sutarčių, sudarytų įvykdžius neskelbtus pirkimus. Trumpėjo vidutinė sutarčių paviešinimo CVP IS trukmė.

2020 m. antrąjį pusmetį, palyginti su pirmuoju, atsirado naujų prekių, paslaugų ar darbų poreikis. 2020 m. pirmąjį pusmetį nebuvo (arba beveik nebuvo) psichologų ir kitų specialistų paslaugų poreikio, vienkartinių priemonių (indų, patalynės), šaldytuvų ir kitos šaldymo įrangos, įvairių medicininių sistemų, punktų įrengimo darbų ir kt. poreikio.
Detaliau susipažinti su apžvalga galite Tarnybos tinklalapyje.

Taip pat primename, kad Tarnyba nuolat atnaujina kovai su COVID-19 sutarčių viešinimo stebėseną, kuri skelbiama Tarnybos tinklalapyje.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: