Švietimo įstaigų perkančiosios organizacijos įvertino CPO LT kanceliarinių prekių modulį

Švietimo įstaigų (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, aukštojo mokslo mokyklų, neformaliojo ugdymo, kitų švietimo institucijų) perkančiosios organizacijos sudaro didelę dalį CPO LT elekroninio katalogo naudotojų. Šios perkančiosios organizacijos daugiausia perka kanceliarines prekes, todėl jų vertinimai bei pasiūlymai, kaip jį tobulinti bei plėsti jo asortimentą, yra labai svarbūs, ruošiantis atnaujinti šį modulį.
Apklausoje dalyvavo ir didžiųjų šalies miestų, ir rajonų gimnazijos bei progimnazijos, didelės bei mažosios mokyklos iš visų šalies regionų.
Šių perkančiųjų organizacijų specifika yra ta, kad jos yra labai mažos, viešiesiems pirkimams skirtas biudžetas yra nedidelis ir dažnai juos vykdo darbuotojai, neturintys net minimalių kompetencijų viešuosiuose pirkimuose bei nemokantis naudotis elektronine pirkimų sistema.


Apklausos tikslas buvo išsiaiškinti, kaip dažnai ir kokias prekes perka švietimo įstaigos, dėl kokių priežasčių jos savarankiškai perka tas pačias prekes, kurios yra elektroniniame kataloge. Taip pat respondentų buvo klausiama, kokiomis kainomis jie įsigyja prekes bei prašoma pateikti techninių specifikacijų pasiūlymus ir pageidavimus dėl modulio plėtros naujomis prekėmis. Anketoje perkančiosios organizacijos taip pat vertino CPO LT veiklos skaidrumą, vykdant centralizuotus viešuosius pirkimus.

pav05

1Pav.

Respondentų atsakymai rodo, kad net 63 proc. švietimo įstaigų perkančiųjų organizacijų perka 1-5 kartus, o dažniau (6 ir daugiau kartu) perka vos 7 proc. jų. Tačiau gana didelis skaičius perkančiųjų organizacijų (26 proc.) nurodė, kad iš viso nepirko joms būtinų reikmenų per CPO LT kanceliarinių prekių modulį (1pav.).
Apklausa parodė, kad net 63 proc. respondentų tokias prekes pirko savarankiškai (2 pav.). Jie įvardijo objektyvias priežastis, dėl kurių perkančiosios organizacijos nesinaudojo centralizuota viešųjų pirkimų sistema:

pav06

2 Pav.

reikėjo skubiai įsigyti prekių, nupirko pigiau, kataloge nebuvo reikalingų prekių, reikėjo vienetinės prekės, todėl nesusidarė privaloma krepšelio pirkimo suma. Šiuos pastebėjimus pirkimų vadovai analizuos ir sieks į juos atsižvelgti, vykdydami modulio atnaujinimą.
Tačiau respondentų nurodė ir tokias priežastis, kurios prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms ir reikalavimams. Pavyzdžiui, daugelis perkančiųjų organizacijų pageidavo įsigyti konkretaus prekės ženklo gaminius, bet atnaujinto varžymosi metu laimėjusius ne tai, o lygiavertei prekei, liko nepatenkintos.
Nors centralizuota viešųjų pirkimų sistema Lietuvoje veikia jau dešimtmetį, dalis perkančiųjų organizacijų vis dar su atsargumu ir nepasitikėjimu žiūri į pirkimų centralizavimą ir jų vykdymą elektroninėje erdvėje. Tai patvirtina ir respondentų atsakymai. Į klausimą, dėl ko neperka per CPO LT, viena perkančioji organizacija nurodė tokį argumentą: „nors neteko pirkti, bet žino, kad prekių asortimentas netenkina, o esamos- prastos kokybės“.
Tai rodo, kad kai kurioms perkančiosioms organizacijoms dar trūksta informacijos apie CPO LT centralizuotą viešųjų pirkimų sistemą ir jos privalomumus. Todėl komunikavimą su viešojo sektoriaus ir savivaldos institucijų perkančiosiomis organizacijomis, jų skatinimą plačiau naudotis elektroniniu katalogu CPO LT laiko vienu iš savo veiklos prioritetu ir skiria tam didelį dėmesį.

pav07

3 Pav.

Apklausos rezultatai rodo, kad populiariausios kanceliarinių prekių segmento prekės nesikeičia. Tai rašymo priemonės, rašomasis popierius, įmautės ir aplankalai, segtuvai ir lipnūs lapeliai ir juostelės. Šios prekės sudaro 61 proc. visų įsigyjamų prekių, o likusioms 42 prekių grupėms tenka 31 proc. pirkimų (3pav.).
Vienas iš apklausos tikslų buvo sužinoti perkančiųjų organizacijų poreikį modulio plėtrai naujomis prekių specifikacijomis. Katalogo naudotojai siūlo papildyti kanceliarinių prekių modulį guašu, piešimo teptukais, spalvotu, krepiniu, spalvotu vatmano popieriumi, sąsiuviniais ir pašto ženklais. Visus pasiūlymus CPO LT atidžiai išanalizuos ir tos prekės, kurias galima centralizuoti, papildys atnaujinamą kanceliarinių prekių segmentą.
VšĮ CPO LT, įgyvendindama kovos su korupcija 2017-2019 metų programą, siekdama užtikrinti veiklos skaidrumą, į apklausos anketą įtraukė klausimą apie perkančiųjų organizacijų CPO LT veiklos vertinimą. Respondentų buvo prašoma pareikšti nuomonę, „ar jie pritaria, kad CPO LT yra skaidriai centralizuotus viešuosius pirkimus vykdanti institucija?“ (4 pav.).

pav.08

4 Pav.

Net 82 proc. apklaustųjų patvirtino, kad CPO LT yra skaidrus centralizuotų viešųjų pirkimų įrankis, nekeliantis abejonių dėl viešųjų pirkimų vykdymo sąžiningumo.

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: