Vilniaus rajono viešųjų pirkimų specialistai gilino žinias seminare „Kaip paprastai ir greitai vykdyti centralizuotus pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge“

Lapkričio 6 d. Vilniaus rajono savivaldybėje CPO LT organizavo seminarą savivaldybės įmonių ir įstaigų specialistams, vykdantiems viešuosius pirkimus. Į seminarą susirinko net 108 darbuotojai. Daugelis jų tik neseniai pradėję dirbti šį darbą, kai kurie nė karto dar nepirkę per CPO LT elektroninį katalogą. Todėl jiems buvo svarbu išsiaiškinti kaip tapti elektroninio katalogo naudotoju, kaip vykdyti pirkimą šioje sistemoje, kaip sudaryti sutartis su tiekėjais, kokios

gf

perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisės, kaip spręsti problemas su tiekėjais, nevykdančiais sutarties įsipareigojimų ir pan.
CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas savo pranešime „CPO LT elektroninio katalogo galimybės ir naudojimo ribos“ pabrėžė, kad Centrinės perkančiosios organizacijos paskirtis yra vykdyti centralizuotų viešųjų pirkimų procedūras šalies viešojo sektoriaus subjektams, tame tarpe savivaldos institucijoms, toms prekėms, paslaugoms ir darbams, kurie gali būti standartizuojami ir unifikuojami. Šių pirkimų rezultatas – CPO LT elektroninis katalogas, kuriame, kaip ir bet kurioje elektroninėje parduotuvėje, perkančiosios organizacijos gali išsirinkti joms reikalingas prekes, darbus ir paslaugas. Jis atkreipė dėmesį, kad pasirašius

ffff
sutartis, atsiranda dvišaliai įsipareigojimai tarp perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų, todėl CPO LT šiame etape tampa tik konsultantu, patarėju.
Atsakydamas į seminaro dalyvių klausimą, ką daryti, jei tiekėjai nesilaiko sutartyje numatytų terminų, ar pateikia technines specifikacijas neatitinkančias prekes, R. Černiauskas sakė: „ Mums svarbu, kad perkančiųjų organizacijų poreikiai naudojantis CPO LT elektroniniu katalogu būtų maksimaliai tenkinami tiek asortimento, tiek kokybės prasme. Vykdydami centralizuotus tarptautinius pirkimus kruopščiai tikriname tiekėjų kvalifikaciją, siūlomų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms. Galime pasidžiaugti, kad absoliuti dauguma tiekėjų deramai vykdo įsipareigojimus. Tačiau, nors ir ne dažnai, pasitaiko nesąžiningai dirbantys tiekėjai. Todėl visada prašome perkančiųjų organizacijų nedelsiant informuoti CPO LT apie tokius faktus, ir, jei pretenzijos yra pagrįstos, savo kompetencijos ribose mes galime „bausti“ tiekėjus, netgi taikant pačią didžiausią priemonę – preliminarios sutarties nutraukimą ir tiekėjo šalinimą iš elektroninio katalogo“.
CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė- Daugvilė detaliai pristatė elektroninio katalogo modulius ir juose siūlomų virš 3000 prekių, darbų ir paslaugų specifikacijų, išryškino centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo CPO LT elektroniniame kataloge privalumus, ypač didesnių administravimo funkcijų perdavimą pačioms perkančiosioms

ffffgggg

Kaip visada tokio pobūdžio seminaruose, jo dalyviai ypač domėjosi praktiniais pirkimais CPO LT elektroniniame kataloge. Konsultantas Arturas Maruškevičius „įvykdė“ naujame kataloge higieninio popieriaus pirkimą biuro reikmenų modulyje. Seminaro dalyviai, vykdę analogišką pirkimą senoje informacinėje sistemoje, iš karto pastebėjo naujojo katalogo privalumus: galimybę sukurti naują užsakymą ankstesniojo pagrindu, patiems atšaukti pirkimą iki viešai paskelbtos viešo pirkimo datos, sugražinti užsakymą į redaguojama būseną, galimybę vykdyti konsoliduotus pirkimus bei pačioje sistemoje užpildyti prašymą nutraukti pirkimą po viešo paskelbimo datos.
Dalyviai seminarą įvertino anketose, pareikšdami savo nuomonę ir pageidavimus bei pasiūlymus. Pagrindinis jų buvo, kad tokio pobūdžio seminarai rajono savivaldybės įmonių viešųjų pirkimų specialistams būtų rengiami nuolat ir juose CPO LT darbuotojai pristatytų viešųjų pirkimų per elektroninį katalogą aktualiausias problemas.

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: