2014–ieji Centrinei perkančiajai organizacijai CPO LT buvo intensyvaus darbo, naujų iššūkių bei jų sėkmingo sprendimo metai

CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas, pristatydamas įvykdytų viešųjų pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą rezultatus, pažymėjo, kad tik  didelių pastangų ir nuoseklaus bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos dėka, 2014 m. centrinei perkančiajai organizacijai CPO LT buvo naujų iššūkių bei jų sėkmingo sprendimo metai. Per 2014 metus perkančiųjų organizacijų skaičius išaugo nuo 2151 iki 3310. Dar įspūdingesnis, 2014 metus lyginant su 2013 metais, yra sudarytų sutarčių skaičius. Jis padidėjo net 3 kartus nuo 5168 2013 m. iki 15263 2014 m., t. y. vidutiniškai kiekvieną darbo dieną įvykdavo apie 60 pirkimų. Šie rezultatai pasiekti, visų pirma, 31 katalogo modulyje pateikiant platų asortimentą prekių, paslaugų bei darbų, būtinų viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti bei darniai jo veiklai užtikrinti. CPO LT elektroninio katalogo pagalba daugiausia įvykdytų pirkimų – biuro prekėms pirkti, t. y. net 5231 įvykęs pirkimas, o didžiausia įvykusių pirkimų vertė – perkant elektros energiją, t. y. 495,27 mln. Lt arba 143,44 mln. Eur su PVM. Taip pat per CPO LT elektroninį katalogą buvo sudaromos sutartys ir nedidelės vertės prekėms. Mažiausia sutarties kaina siekė vos 2,66 Lt arba 0,77 Eur su PVM.

CPO LT sėkmingai prisideda prie smulkaus ir vidutinio verslo Nacionalinės politikos įgyvendinimo. Tiekėjų skaičius CPO LT elektroniniame kataloge lyginant su 2013 m. padvigubėjo ir 2014 m. išaugo iki 443. Net 42 proc. CPO LT elektroninio katalogo tiekėjų yra mažos įmonės (mažiau nei 50 darb.), 36 proc. sudaro vidutinės įmonės (mažiau kaip 250 darb.) ir tik 6 proc. sudaro stambios įmonės (daugiau kaip 250 darb.), bei 1 proc. fizinių asmenų.

R.Černiauskas atkreipė dėmesį, kad per CPO LT elektroninį katalogą vien tik daugiabučių namų renovacijos darbų ir paslaugų nupirkta beveik už pusę milijardo litų, t. y. 137 mln. Eur., nors nuo 2014 metų pradžios bendrijoms nebeliko prievolės rangos darbus pirkti per CPO LT. Tokį aktyvų bendrijų ir administratorių elektroninio katalogo pasirinkimą ieškant rangovų, anot CPO LT direktoriaus, lėmė 2014 metais atnaujinti statybos rangos su projektavimu arba be jo moduliai, didelis tiekėjų skaičius juose (net 311 statybos įmonių) bei galimybė įsigyti naujųjų technologijų darbus (rekuperacinių sistemų, saulės kolektorių, vėjo jėgainių, geoterminio šildymo, biokuro ir dujinių katilų įrengimo, liftų atnaujinimo). Pažymėtina, kad rangos darbų pirkimai CPO LT elektroniniame kataloge atliekami remiantis riboto konkurso rezultatais, t. y. tiekėjų kvalifikacijai nustatyti ne tik minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, bet pirkime kartu eliminuotas mažiausios kainos kriterijumi vertinamų pirkimų pasiūlymų ydingumas – tiekėjų kvalifikacija vertinama balais ir gali gerokai viršyti minimalius reikalavimus, priklausomai ir proporcingai pirkimo objektui bei tiekėjų suinteresuotumui juo, todėl visi Lietuvos aukščiausios kvalifikacijos statybininkai turi galimybę teikti pasiūlymus CPO LT elektroniniame kataloge.

Iš viso 2014 metais šalies viešojo sektoriaus įstaigos ir organizacijos bei daugiabučių namų bendrijos per CPO LT elektroninį katalogą nupirko prekių, darbų bei paslaugų už 1 mlrd. 341 mln. Litų, t. y. beveik už 389 mln. Eur, o tai net 3 kartus padidėjusi įvykusių pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą vertė lyginant su 2013 m.

CPO LT sėkmingai įvykdė 13 pirkimų pagal kitų perkančiųjų organizacijų įgaliojimus net už 61,20 mln. Lt arba 17,72 mln. Eur, o tai, lyginant su 2013 m., beveik tris kartus didesnė vertė. Buvo vykdomi tokie išskirtiniai pirkimai kaip Radvilų rūmų atstatymo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų, Kauno technologijos universiteto mokslo paskirties pastatų rangos darbų, Šalčininkų biokuro katilinės statybos darbų, Šakių miesto policijos komisariato rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų ir kitų Lietuvai reikšmingų objektų.

Siekiant tobulėti, kelti sau dar didesnius reikalavimus ir tenkinti perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų lūkesčius 2014 m. CPO LT atliko net kelias perkančiųjų organizacijų, vykdančių pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą, bei tiekėjų, su kuriais CPO LT pasirašė preliminariąsias sutartis, apklausas. Didžioji dauguma apklaustųjų CPO LT veiklą vertina labai gerai arba gerai. Gautus apklausų duomenis CPO LT nuosekliai analizuoja.

CPO LT sėkmingai įgyvendino 2011-2014 metų Nacionalinės kovos su korupcija programos priemones ir administruodama CPO LT elektroninį katalogą prisideda prie kovos su korupcija viešuosiuose pirkimuose.

Pateikti 2014 m. CPO LT veiklos rezultatai dar kartą patvirtina, kad CPO LT elektroninį katalogą perkančiosios organizacijos vertina kaip patikimą, patogų, žmogiškuosius, laiko ir finansinius išteklius taupantį įrankį, padedantį vykdyti skaidrius viešuosius pirkimus Lietuvoje.

as1 as2 as3

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: