3. KATALOGAS.CPO.LT katalogas – Tiekėjui

Tiekėjui skirtais identifikaciniais duomenimis prisiregistravus prie CPO LT katalogo, galima atlikti visus veiksmus reikalingus:

  • Pasitikrinti savo siūlomų prekių/paslaugų aprašymus bei maksimalius įkainius kataloge
  • Teikti pasiūlymus gautiems Užsakymams

Prekių ar paslaugų kontrolė

Tiekėjai siūlomų prekių, paslaugų ir darbų aprašymus gali peržiūrėti meniu punkte „Mano produktai”, pasirinkus norimą produktų kategoriją.

Tiekėjas gali pasitikrinti šią CPO LT patalpintą prekių/paslaugų informaciją:

  • prekės gamintoją, modelį, pavadinimą ir maksimalią kainą;
  • detalius prekės techninius parametrus;
  • prekės fotografiją (jei taikoma);
  • nuorodą į gamintojo pateiktą prekės aprašymą (jei taikoma).
  • minimalias nuolaidas degalų kiekio intervalams (jei taikoma).
  • paslaugų maksimalius įkainius(jei taikoma).

Tiekėjas turi teisę keisti siūlomų produktų aprašymus, jeigu tokia galimybė yra numatyta Preliminariojoje sutartyje ir jeigu tokie pakeitimai atitinka preliminariosiose sutartyse nustatytus reikalavimus.

Pasiūlymo teikimas ir atnaujintas prekių ar paslaugų Tiekėjų varžymasis

Tiekėjai, savo meniu skiltyje „Pirkimai” gavę informaciją apie paskelbtą konkursą, gali pateikti pasiūlymą pateiktam krepšeliui.

Apie Pirkėjo suformuotą ir pateiktą konkursui krepšelį automatiniu būdu CPO LT kataloge yra informuojami visi krepšelyje esančias prekes, paslaugas ar darbus pagal preliminariąją sutartį galintys siūlyti Tiekėjai (tiek krepšelio pateikimo konkursui momentu kataloge publikavę užsakytų produktų aprašymus, tiek jų nepublikavę), tačiau dalyvauti atnaujintame Tiekėjų varžymesi turi teisę tik Tiekėjai krepšelio pateikimo konkursui momentu CPO LT kataloge publikavę užsakytų produktų aprašymus.

Informaciją apie paskelbtą konkursą Tiekėjai gauna savo meniu punkte „Pirkimai” ir „Pranešimai”. Ši informacija papildomai gali būti siunčiama elektroniniu paštu, tokią galimybę Tiekėjui pasirinkus meniu punkte „Pranešimai” > „Prenumerata”.

Pasiūlymo pateikimui suteikiamas Pirkėjo nurodytas terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 2 pilnos darbo dienos. Kiekvienas Tiekėjas turi galimybę tik vieną kartą pateikti pasiūlymą konkrečiam krepšeliui. Atkreipiame dėmesį, kad atšaukti, pakeisti ar pataisyti pateikto pasiūlymo negalima.

Suėjus nustatytam pasiūlymo pateikimo terminui, Pirkėjas ir pasiūlymus pateikę Tiekėjai savo meniu skiltyje „Pirkimai” ir „Pranešimai” yra informuojami apie laimėtoją ir pasiūlymų eilę. Ši informacija papildomai gali būti siunčiama elektroniniu paštu, tokią galimybę Tiekėjui pasirinkus meniu punkte „Pranešimai” > „Prenumerata”.

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: