Atnaujintas rangos darbų modulis – ne tik daugiabučių namų renovacijai

 

CPO LT atnaujino 2017 m. įvykdyto rangos darbų (ypatingų statinių rangos darbai) viešojo centralizuoto pirkimo modulį. Atsižvelgiant į VšĮ BETA LT pateiktus pasiūlymus ir perkančiųjų organizacijų poreikius, rangos darbų grupė papildyta naujomis jų specifikacijomis. Užsakovų patogumui modulyje specifikacijos suskirstytos į 33 darbų grupes, o jos dar suskaidytos į smulkesnius darbus.

Modulis skirtas rangos darbams be projektavimo viename objekte įsigyti. Nors jis, visų pirma, yra aktualus vykdantiems daugiabučių namų renovaciją, tačiau ir kitos perkančiosios organizacijos jame gali rasti jų poreikiams reikalingus rangos darbus – langų keitimą, trinkelių klojimą, stogelio prie pastato įėjimo įrengimą ir kt.

Atnaujinant rangos darbų modulį ypatingas dėmesys skirtas rangovams. Jų sąrašas išplėstas naujomis įmonėmis, papildomai patikrinta rangovų kvalifikacija bei jų atitikimas reikalavimams. Įmonės, neatitinkančios tiekėjų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, kriterijų, į sąrašą nepateko.

Perkančiųjų organizacijų patogumui, kataloge rangos darbai automatiškai yra priskiriami konkrečioms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Todėl užsakovai privalės kiekviename pirkime nusimatyti joms maksimalias kainas ir formuodami užsakymo krepšelį nurodyti šias kainas kiekvienai energinį efektyvumą didinančiai priemonei. Tiekėjai, pasiūlę bent vienai energinį efektyvumą didinančiai priemonei didesnę nei užsakovo nurodyta kaina, yra atmetami.

Tiekėjų pasiūlymai atmetami ir tuo atveju, jei viso pirkimo kainą yra didesnė, nei nurodyta užsakymo krepšelyje.

Atnaujintame rangos darbų modulyje Pagrindinės sutarties sąlygos patikslintos ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų patogumui, bet ir geresniam jų interesų ginimui.
Tiekėjams svarbios šios Pagrindinės sutarties nuostatos:
• Kainodara – fiksuoto įkainio su peržiūra sutartis.
• Nustatyti nauji maksimalūs kiekvieno darbo įkainiai.
• Numatyta galimybė keisti subtiekėjus (subrangovus)
• Numatyta tiesioginio atsiskaitymo galimybė su tiekėjo pasitelktais subrangovais.
Užsakovams  taip pat numatytos lankstesnės sąlygos, leidžiančios paprasčiau vykdyti Pagrindinę sutartį bei turėti svertus kontroliuoti tiekėjų darbų kokybę:
• Darbai privalo būti atliekami pagal darbų grafiką.
• Galimybė įsigyti papildomus darbų kiekius, neatliekant naujos pirkimo procedūros.
• Numatytas mokėjimo atidėjimas, sulaikymas po 10% nuo kiekvienos sąskaitos,
• Galimybė patiems užsakovams pasirinkti sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą (garantiją ar draudimo laidavimą).
• Numatyti esminiai sutarties pažeidimai, dėl kurių perkančioji organizacija gali nutraukti sutartį rangovą įrašyti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Užsakymo pildymo Atmintinėje rasite detalią informaciją apie krepšelio formavimą.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: