Biuro prekių pirkimai per CPO LT elektroninį katalogą pagaliau tenkina daugumos lūkesčius.

Kaip žinia, perkančiąsias organizacijas, kurios pačios negali įsigyti prekių paslaugų ar darbų efektyviau, nei tai galima padaryti centrinės perkančiosios organizacijos katalogo pagalba, Viešųjų pirkimų įstatymas nuo 2014 metų pradžios įpareigojo pirkti centralizuotai, naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos kataloge. Galbūt ši nuostata pakeitė jau nusistovėjusius santykius tarp pirkėjų ir „savų“ tiekėjų, eliminavo galimybę savaip „pareguliuoti“ pirkimą. Dėl šių ar ir kitų su tuo susijusių priežasčių, kai kurios organizacijos (dažniausiai net nepirkusios per CPO LT katalogą) pradžioje gana nenoriai vykdydavo centralizuotus viešuosius kanceliarinių prekių pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą.

Viešojoje erdvėje be argumentų nuskambėdavo pasisakymai, kad elektroniniame kataloge prekės yra daug brangesnės, nekokybiškos, neatitinka nurodytos techninės specifikacijos ir panašiai. Nors dažniausiai konkrečių faktų nebuvo pateikiama, tačiau neobjektyvi nuomonė kartais suformuodavo neigiama nuostatą net ir toms organizacijoms, kurios net nepirko per CPO LT elektroninį katalogą.

CPO LT, siekdama išsiaiškinti tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų nuomonę bei gauti konkrečius pasiūlymus, kaip tobulinti centralizuotą  biuro prekių įsigijimo procesą, atliko jų apklausą. Į kvietimą dalyvauti apklausoje atsiliepė 34 perkančiosios organizacijos ir 3 tiekėjai.

Perkančiosioms organizacijoms apklausoje buvo pateikta 13, o tiekėjams – 12 klausimų. Kaip pažymėjo CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas, buvo siekiama išsiaiškinti perkamų, pristatomų biuro reikmenų prekių kokybę ir pasiūlą, pirkimų dažnumą, pagrindinių sutarčių sąlygų atitikimą poreikiams, sankcijų poreikį bei įgyvendinimą, pasiūlymus ir pastabas. Apklausos rezultatai parodė, kad siūlomas prekių asortimentas tenkina net 70 proc. perkančiųjų organizacijų poreikius, o likusių 30 proc. respondentų poreikius tenkina dalinai.

Per CPO LT įsigyjamų prekių kokybe patenkinti 79 proc. respondentų, o 21 proc. pirkėjų nurodė, kad iš dalies. Tų, kuriuos visiškai netenkintų prekių kokybė, nebuvo, t. y. nė viena iš apklaustųjų perkančiųjų organizacijų nepateikė neigiamo kokybės vertinimo. Dauguma respondentų ( virš 70 proc.) patvirtino, kad prekės atitinka sutartyje nurodytas specifikacijas, jas gauna laiku, sutartyje nustatytais terminais.

Apklausos metu nustatytos ir didžiausią paklausą turinčios biuro prekės. Tai: kanceliarinės prekės, biuro popierius, higieninis popierius, buities ir elektros prekės.

Apklausos rezultatai paneigė nuomonę, kad tiekėjai nesilaiko sutarties sąlygų, nevykdo įsipareigojimų. Sutartyse numatytomis sankcijomis dėl netinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasinaudojo tik viena perkančioji organizacija.

Pasak R.Černiausko, konstruktyvių nusiskundimų CPO LT elektroniniame kataloge pateikiamomis prekių techninėmis specifikacijomis nebuvo gauta. Perkančiosios organizacijos pagal apklausoje pridėtą lentelę turėjo galimybę pateikti biuro reikmenų prekių technines specifikacijas, kurias norėtų ateityje rasti CPO LT elektroniniame kataloge. Gautus siūlymus CPO LT vertins ir, esant galimybėms, realizuos naujuose biuro reikmenų centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose.

Džiugu, kad iš apklausos rezultatų galima tvirtinti, jog perkančiosios organizacijos pagaliau iš esmės patenkintos CPO LT elektroninio katalogo biuro reikmenų moduliu, jo funkcionalumu, asortimentu ir įgyvendinimą reglamentuojančiomis sutarčių sąlygomis. Bendradarbiaujant visiems kartu bus siekiama, kad rezultatai ir toliau gerėtų – teigia CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas.

Apibendrinti apklausos rezultatai

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: