CPO LT elektroniniame kataloge – naujas neypatingųjų statinių rangos darbų be projektavimo paslaugų modulis

CPO LT, atsižvelgdama į VšĮ BETA LT pateiktus pasiūlymus ir perkančiųjų organizacijų poreikius, atviro konkurso būdu įvykdė naują centralizuotą viešąjį neypatingųjų statinių rangos darbus darbų be projektavimo paslaugų pirkimą.  Elektroninio  katalogo naudotojai  gali įsigyti rangos darbus  33- ose skirtingose darbų grupėse, kurios suskaidytos į dar smulkesnius darbus.

Šis darbų modulis visų pirma yra  aktualus  vykdantiems daugiabučių namų renovaciją administratoriams, kurie yra perkančiosios organizacijos.  Tačiau ir kitos perkančiosios organizacijos jame gali rasti ir įsigyti jų poreikiams reikalingus rangos darbus – langų keitimą, trinkelių klojimą, stogelio prie pastato įėjimo įrengimą ir kt.

Perkančiosios organizacijos, įsigydamos rangos darbus CPO LT elektroniniame įrankyje, gali pirkti tik taikydamos ekonominį naudingumą pagal kainos ir kokybės santykį.      

CPO LT atkreipia dėmesį, kad  Perkančiųjų organizacijų patogumui, visi užsakomi rangos darbai automatiškai yra priskiriami konkrečioms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Todėl užsakovai kiekviename pirkime turi  nusimatyti joms maksimalias kainas ir  jas nurodyti užsakymo krepšelyje kiekvienai energinį efektyvumą didinančiai priemonei. Tiekėjai, siūlantys didesnes nei krepšelio formavime nurodytos kainos, yra atmetami. Tai aktualu daugiabučių namų renovaciją įgyvendinantiems subjektams.

Tiekėjų pasiūlymai atmetami ir tuo atveju, jei jų siūloma viso pirkimo kainą yra didesnė, nei nurodyta užsakymo krepšelyje.

Tiekėjams Pagrindinėje sutartyje numatytos gana lanksčios sąlygos, pavyzdžiui, kainodara – fiksuoto įkainio su peržiūra sutartis, galimybė keisti subtiekėjus (subrangovus) ir  tiesiogiai atsiskaityti  su jais, stabdyti (pratęsti) darbų vykdymą ir kt.

Neypatingųjų statinių rangos darbų be projektavimo paslaugų modulyje savo paslaugas siūlo apie 100 tiekėjų, kurie suskirstyti į 3 grupes pagal gamybinius pajėgumus.

Užsakovams daug patogiau ir paprasčiau formuoti užsakymą, nes pakanka tik pateikti projektą bei statybą leidžiantį dokumentą, taip  pat nurodyti preliminarus darbų kiekius ir maksimalias kainas.

Pagrindinės sutarties nuostatos užsakovams  taip pat užtikrina daugiau svertų tiekėjų darbo kokybės kontrolei: privalomas darbų atlikimas pagal patvirtintą darbų grafiką, galimybė įsigyti papildomus darbus neatliekant naujos pirkimo procedūros, galimybė atidėti mokėjimą, sulaikant nuo kiekvienos sąskaitos sumos 10 proc. bei patiems pasirinkti sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą (garantiją ar draudimo laidavimą).

Plačiau su pirkimo sąlygomis galima susipažinti čia.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: