CPO LT elektroniniame kataloge – naujas projektavimo paslaugų modulis

Perkančiosios organizacijos CPO LT elektroniniame kataloge jau gali įsigyti inžinerinių statinių projektavimo paslaugas naujajame Statinių (inžinerinių statinių) projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų modulyje.

Šis pirkimo modulis atnaujintas ir sukurtas taikant dinaminę pirkimo sistemą (DPS). Šiuo metu joje dalyvauja 20 atrinktų kvalifikuotų tiekėjų, tačiau jų skaičius, tikėtina, augs. DPS įrankis yra patogus naujiems tiekėjams, nes jie gali teikti paraiškas visą galiojimo laikotarpį ( iki 2023-12-20) ir dalyvauti konkrečiuose užsakymuose.

Norinčiųjų tapti tiekėjais kvalifikaciją CPO LT patikrina prieš jiems tampant DPS dalyviais, tad kiekvieną kartą, teikiant pasiūlymus konkretiems perkančiųjų organizacijų užsakymams, tiekėjams nebereikia iš naujo tiekėjų pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.

Perkančiosios organizacijos, vykdysiančios projektavimo paslaugų viešąjį pirkimą CPO LT elektroniniame kataloge, taip pat turės daug privalumų. Perkančiosioms organizacijoms nereikės pačioms rengti pirkimo dokumentų, vykdyti viešojo pirkimo procedūrų, sutarties projekto, iškilus ginčams nagrinėti pretenzijas. Taigi, jos taupys savo žmogiškuosius ir laiko resursus, bus užtikrintas efektyvus ir kompetentingas viešojo pirkimo atlikimas nuo užsakymo krepšelio paskelbimo iki laimėtojo atrinkimo bei sutarties automatinio sugeneravimo. Visos viešojo pirkimo procedūros vyksta elektroninėje erdvėje, tad užtikrinamas jų skaidrumas.

Statinių (inžinerinių statinių) projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų modulyje galima įsigyti šias paslaugas:
– projektinių pasiūlymų rengimo;
– techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo;
– techninio projekto rengimo (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);
– darbo projekto rengimo (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);
– techninio darbo projekto rengimo (kai projektavimas vykdomas vienu etapu);
– statinio projekto vykdymo priežiūros.
Perkančiosios organizacijos visas šias paslaugas gali įsigyti kiekvieną atskirai arba visas kartu pagal savo poreikius.
Modulyje visos inžinerinių statinių projektavimo paslaugos yra suskaidytos į 24 savarankiškas pirkimo objekto dalis, atsižvelgiant į statinio priskyrimą – susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, hidrotechnikos statinių, kitų inžinerinių statinių, ypatingųjų ar neypatingųjų statinių ir statinio statybos skaičiuojamosios kainos.
Taip pat atnaujinta paslaugų teikimo sutartis.
Kviečiame perkančiąsias organizacijas vykdyti projektavimo paslaugų viešąjį pirkimą, naudojantis CPO LT elektroniniu katalogu. Siūlome projektavimo paslaugų tiekėjams jungtis į DPS ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: