Iš socialinių įmonių galima įsigyti valymo, specializuoto ir paprasto skalbimo paslaugas bei kanceliarines prekes

Siekiant didinti perkančiųjų organizacijų pasirinkimo galimybes, CPO LT nuolat tobulina prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas bei plečia asortimentą.

Vykdydamos pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą perkančiosios organizacijos gali prisidėti prie Socialinių įmonių įstatyme nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančių asmenų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvių, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, grįžimo į darbo rinką, jų socialinės integracijos ir socialinės atskirties mažinimo, nusprendusios CPO LT elektroniniame kataloge esančias ir joms reikalingas prekes ar paslaugas įsigyti iš socialinį statusą turinčių įmonių.

CPO LT įvykdytuose pirkimuose iš socialinių įmonių (sąrašas žemiau) buvo rezervuota teisė dalyvauti tik tiekėjams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas.

CPO LT, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išaiškinimą, atkreipia perkančiųjų organizacijų dėmesį, kad įvykdžius pirkimą iš socialinių įmonių per CPO LT elektroninį katalogą, tokio pirkimo vertė gali būti įskaičiuojama į Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje numatytą 2 proc. vertę pirkimams, kuriuose rezervuota teisė dalyvauti tik šiame straipsnyje nurodytiems tiekėjams.

Per elektroninį katalogą iš socialinių įmonių galite įsigyti:

Valymo paslaugas

  • Kietų ir minkštų grindų įprastinio valymo paslaugas;
  • Kitas valymo paslaugas;
  • Teritorijos priežiūros (šaltuoju ar šiltuoju metu) paslaugas;
  • Aprūpinimą higienos reikmenimis ir priemonėmis.

Specializuoto ir paprasto skalbimo paslaugas

Šiame modulyje specializuoto skalbimo paslaugų technologijos procesas  bei skalbyklų įrengimas, priežiūra ir sveikatos saugos reikalavimai skalbyklose atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintas Lietuvos higienos normas, todėl jame užsakymus rekomenduojame formuoti visoms Lietuvos ASPĮ.

Kanceliarines prekes

  • Kartoninių aplankų;
  • Archyvavimo dėžių;
  • Archyvinių segtuvų;
  • Rašomojo popieriaus ir sąsiuvinių;
  • ir kitas kanceliarines prekes.

Kviečiame perkančiąsias organizacijas pirkimus vykdyti per CPO LT elektroninį katalogą efektyviai naudojant valstybės biudžeto lėšas bei prisidedant prie socialinės politikos tikslų įgyvendinimo.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: