Kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjai įvertino viešuosius pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge

Kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimų modulis yra vienas paklausiausių tarp perkančiųjų organizacijų: 2016 m. šiame modulyje įvyko 2 658 pirkimai už 10 mln. 690 tūkst. Eur, o 2017 m. I-ąjį pusmetį sudaryta 941 sutartis 4 mln. 69 tūkst. 425 Eurų sumai. Įvertinus tai ir aplinkybę, kad 2017 m. šį pirkimų modulį numatoma atnaujinti, CPO LT įvykdė kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjų, dalyvaujančių atnaujintuose varžymuose CPO LT elektroniniame kataloge, apklausą.
Apklausos tikslas – išsiaiškinti kompiuterinės ir biuro įrangos tiekėjų nuomonę apie CPO LT administruojamą elektroninį katalogą, įstaigos darbuotojų komunikavimą ir pagalbą tiekėjams bei šią informaciją panaudoti modulio atnaujinimui ir tobulinimui.
CPO LT administruojamą viešųjų pirkimų elektroninę sistemą “labai gerai” ir “gerai” įvertino 50 proc. respondentų, 83,33 proc. jų “visiškai” arba “iš dalies” pritarė teiginiui, kad “CPO LT yra skaidriai centralizuotus viešuosius pirkimus vykdanti institucija”. Apklausos dalyviai pateikė viešojo pirkimo etapų (nuo techninės specifikacijos formavimo iki pagrindinės sutarties nuostatų) vertinimą dešimties balų sistemoje. Aukščiausią, 10 balų, vertinimą gavo kvalifikacinių reikalavimų nustatymas ir atnaujinto tiekėjų varžymosi sąlygos. Tiekėjai turėjo pastabų dėl preliminariosios ir pagrindinės sutarties nuostatų, techninės specifikacijos bei pageidavo, kad jos būtų peržiūrėtos ir patikslintos.
Džiugu, kad visi dalyvavę apklausoje respondentai su perkančiosiomis organizacijomis neturėjo problemų įgyvendindami pagrindinės sutarties sąlygas, tačiau 16,67 proc. iš jų perkančiosios organizacijos pritaikė baudas dėl sutarties sąlygų pažeidimo (prekių pristatymo termino nesilaikymo).
CPO LT misija yra užtikrinti centralizuotų viešųjų pirkimų efektyvų ir skaidrų vykdymą bei racionalų mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą. Apklausos rezultatai patvirtino kompiuterinės ir biuro įrangos kainų mažėjimo tendenciją CPO LT administruojamame elektroniniame kataloge. Dalyvaudami atnaujintuose varžymuose bei norėdami laimėti, 50 proc. respondentų kompiuterinę ir biuro įrangą siūlė mažesne kaina nei buvo nurodę preliminariosiose sutartyse ir tik 16,67 proc. tiekėjų – tokią pat. Dėl didelės konkurencijos (šiame prekių segmente yra 22 tiekėjai), kai kurie pardavėjai kainą mažino net iki 50 proc.
Viena iš priemonių, kuria naudojasi perkančiosios organizacijos, siekdamos mažinti kainas viešuosiuose pirkimuose, yra konsoliduotų pirkimų vykdymas CPO LT elektroniniame kataloge. Pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos vis plačiau naudojasi šia galimybe įsigydamos judriojo ryšio paslaugas, vaistus, elektrą ir kitas prekes bei paslaugas. CPO LT ragina perkančiąsias organizacijas pasinaudoti gerąją praktika ir vykdyti konsoliduotus kompiuterinės bei biuro įrangos pirkimus, nes apklausos metu absoliuti dauguma tiekėjų (83,33 proc.) nurodė, kad, perkančiosioms organizacijoms paskelbus konsoliduotą pirkimą, jame dalyvautų.
Apklausos dalyviai įvertino CPO LT komunikaciją ir pagalbą tiekėjams jiems rūpimais klausimais. Į įstaigos darbuotojus dalykinės pagalbos kreipėsi 83,33 proc. respondentų, iš kurių 33,33 proc. „greitai ir kvalifikuotai gavo atsakymus į rūpimus klausimus“, o 50 proc. jų nurodė „ iš dalies“ gavę tokius atsakymus. Todėl komunikacijos su elektroninio katalogo naudotojais gerinimas ir ateityje išlieka vienu iš CPO LT veiklos efektyvinimo prioritetų.
Į tiekėjų apklausoje išsakytas pastabas, pageidavimus bus atsižvelgta 2017 metais vykdant naują viešąjį pirkimą dėl kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: