Kompleksinė korupcijos prevencijos apklausa: respondentai – perkančiosios organizacijos, tiekėjai ir CPO LT darbuotojai

CPO LT elektroninis katalogas, dėl jame vykstančių automatinių viešojo pirkimo procesų, laikytinas vienu iš efektyviausių įrankiu kovoje su korupcija viešuosiuose pirkimuose. Siekiant ir toliau išlaikyti perkančiųjų organizacijų bei tiekėjų itin aukštą pasitikėjimo įstaiga kartelę, kasmet vykdoma Elektroninio katalogo kūrėjų ir naudotojų apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų. Apklausos tikslas – bendradarbiaujant visiems viešųjų pirkimų proceso dalyviams kartu išsiaiškinti galimas korupcijos apraiškas, jų pasireiškimo sritis, veikimo principus ir kt.
Tiekėjų ir Perkančiųjų organizacijų respondentų atsakymų analizė rodo, kad tiek CPO LT, kaip institucija, tiek jos darbuotojai, kaip specialistai, vertinami, kaip pakankamai atsparūs korupcijos apraiškoms. Absoliučiai daugumai tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų CPO LT asocijuojasi su skaidriai veikiančia įstaiga, kurios veikloje neįžvelgiami korupcijos pasireiškimai. Respondentų nuomone, CPO LT elektroniniuose pirkimuose su korupcijos apraiškomis susiduriama rečiau, nei skelbiamuose ir vykdomuose pačių perkančiųjų organizacijų.
Kaip pažymi Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, CPO LT direktoriaus pavaduotoja, atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, nors elektroninio katalogo naudotojai aukštai vertina CPO LT, tačiau įstaigai svarbu išsiaiškinti ir identifikuoti net mažiausias „silpnąsias vietas“ centralizuotų viešųjų pirkimų vykdyme, kurios gali turėti įtakos korupcinių grėsmių pasireiškimui. Todėl pateiktame klausimyne siekiama nustatyti problemines sritis ir konkrečius subjektus galimai korupcijai pasireikšti. Respondentų buvo klausiama jų nuomonės, kurie centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo etapai yra labiausiai paveikūs korupcijai. Gauti rezultatai rodo visų šio proceso dalyvių gana panašias įžvalgas.
Rizikingiausiu viešųjų pirkimų vykdymo etapu yra laikomas centralizuotų pirkimų sąlygų, techninės specifikacijos, rengimas. Tai nurodė 53 proc. Perkančiųjų organizacijų ir 55 proc. tiekėjų. Didelę grėsmę šiame etape mato ir CPO LT darbuotojai (33 proc.). Tačiau jie į pirmą vietą iškėlė rinkos analizę ir konsultacijas su rinka (39 proc.), kaip labiausiai paveikią korupcijos apraiškoms. Tarp tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų šią grėsmę įvertino atitinkamai 41 proc. ir 55 proc. respondentų.
Prekių/paslaugų priėmimo etapą kaip didelę riziką korupcijos pasireiškimui, įvardija 35 proc. perkančiųjų organizacijų ir 13 proc. CPO LT darbuotojų. Ši problema yra aktuali ne tik vykdant centralizuotus, bet ir visus viešuosius pirkimus. Tiekėjai, pristatydami prekes, kurios neatitinka pirkimo sutartyje nurodytos specifikacijos, kartais bando neteisėtu būdu „įpiršti“ jas pirkėjams. Todėl CPO LT daug dėmesio skiria perkančiųjų organizacijų pirkimo sutarčių administravimo kompetencijų didinimui, kad jos efektyviai naudotųsi visomis joms teikiamomis teisėmis ir sutartyse numatytomis galimybėmis reikalaujant iš tiekėjų besąlygiškai vykdyti savo įsipareigojimus ir vengtų bet kokių kompromisų, galimai vedančių į korupcijos pasireiškimą.
Korupcijos prevencijos apklausa parodė, kad CPO LT darbuotojai gerai supranta galimas jos pasireiškimo formas ir siekia savo profesinėje veikloje eliminuoti veiksmus, kurie galėtų būti traktuojami, kaip korupcijos apraiškas. Visi respondentai nurodė, kad neturi jokių neformalių kontaktų su tiekėjais ar kitais suinteresuotais viešaisiais pirkimais asmenimis, niekada negauna (nepriima) jokių verslo, proginių ar reprezentacinių dovanų). Todėl net 94 proc. apklaustųjų nurodo, kad jokio trečiųjų asmenų poveikio savo darbe jie nepastebi, nes jų neįmanoma paveikti. Plačiau su apklausos rezultatais galima susipažinti čia.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: