Konsoliduoti viešieji pirkimai: tiekėjų nuomonė

CPO LT elektroniniame kataloge perkančiosios organizacijos turi galimybę vykdyti ne tik paprastus, bet ir konsoliduotus viešuosius pirkimus, apsijungiant kelioms ar keliolikai įstaigų ir skelbiant vieną pirkimą prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti.

CPO LT atliko tiekėjų, dalyvavusių valymo paslaugų, judriojo ryšio ir elektros konsoliduotuose pirkimuose, apklausą. Jos tikslas buvo išsiaiškinti respondentų vertinimą konsoliduotų pirkimų: ar šis pirkimo būdas įtakoja kainų pokyčius, ar tiekėjams patogu ir paprasta teikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi CPO LT elektroninėje sistemoje, ar iškilus klausimams jie gauna visą būtiną pagalbą iš darbuotojų. Anketas užpildė 12 tiekėjų, dalyvavusių konsoliduotuose pirkimuose (1pav.). Respondentų buvo prašoma atsakyti į 17 klausimų.

1
1 pav.

Tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek ir CPO LT yra labai svarbu žinoti, ar konsoliduotų pirkimų vykdymas, lyginant su paprastais pirkimais leidžia taupyti viešojo sektoriaus lėšas. Todėl tiekėjų buvo klausiama, ar jie atnaujintam varžymuisi siūlė mažesnes kainas, nei preliminarioje sutartyje, 83,33 proc. apklaustųjų nurodė, kad pateikė mažesnes kainas, 16,67 proc. – tokias pat (2pav.)

2
2pav.

Apklausa parodė, kad konsoliduotam pirkimui tiekėjai savo prekes ir paslaugas siūlė iki 70 proc. pigiau, nes juos domino perkami dideli kiekiai (3 pav.)

3
3pav.

Pavyzdžiui, konsoliduotame elektros pirkime dalyvavo virš 40-ies Kėdainių rajono savivaldybės perkančiųjų organizacijų, net 92 Kauno miesto savivaldybės administracijos įstaigos apsijungė judriojo ryšio paslaugoms įsigyti. Valymo paslaugų konsoliduotuose pirkimuose apsijungė nuo 3 iki 22 pirkėjų. Taigi, apklausos rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad vykdant konsoliduotus pirkimus ima veikti masto ekonomija ir perkančiosios organizacijos gali taupyti valstybės biudžeto lėšas, įsigydamos jų veiklai būtinų prekių ir paslaugų. Konsoliduoti viešieji pirkimai daugeliui tiekėjų yra naujas dalykas, todėl jų buvo klausiama, ar jie turėjo sunkumų pateikiant pasiūlymus, analizuojant informaciją. 50 proc. respondentų nurodė, kad jokių nesklandumų nekilo, o 50 proc. turėjo tam tikrų sunkumų pildant pasiūlymus, kuriuos išspręsti padėjo CPO LT darbuotojai. 75 proc. jų yra patenkinti suteiktomis konsultacijomis. Apklausos anketose tiekėjai turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę ir pageidavimus ir pasiūlymus dėl konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymo elektroninėje erdvėje. CPO LT išnagrinės visus konstruktyvius pasiūlymus bei savo kompetencijos ribose atsižvelgs į juos.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: