Papildyti kvalifikaciniai reikalavimai Elektroninio pirkimų centro (EPC) tiekėjams

Nuo 2018 m. gegužės 15 d. CPO LT papildo nauju tiekėjo kvalifikaciniu reikalavimu šias sutartis:

preliminariųjų sutarčių dėl rangos darbų be projektavimo,

preliminariųjų sutarčių dėl rangos darbų su projektavimu,

preliminariųjų sutarčių dėl investicijų planų rengimo,

preliminariųjų sutarčių dėl energinio naudingumo sertifikatų rengimo,

preliminariųjų sutarčių dėl techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų.

3-ečiame priede atsirado naujas kvalifikacinis reikalavimas. Tiekėjas negali būti padaręs  esminio sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Kvalifikacijos reikalavimą įrodantis dokumentas – Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs esminio sutarties pažeidimo.
Tiekėjas patvirtina preliminariosios sutarties sąlygų pakeitimą ir įsipareigoja juo vadovautis, jei per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo CPO LT pranešimo apie preliminariosios sutarties sąlygų pakeitimą išsiuntimo kataloge dienos nepateikia CPO LT rašytinio atsisakymo keisti preliminariosios sutarties sąlygas.
Sutartis keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu dėl aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. D1-34 „Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

 

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: