Per 5-is valymo paslaugų iš socialinių įmonių pirkimus sutaupyta daugiau nei 47 000 eurų

CPO LT išplėtė elektroninio katalogo asortimentą – nuo 2018 m. kovo pabaigos perkančiosios organizacijos gali įsigyti valymo paslaugų iš socialinių įmonių. Iki šios dienos jau įvyko 5 konkursai, kurių bendra vertė per 246 000 eurų su PVM. Perkančiosios organizacijos nuo maksimalaus biudžeto sutaupė daugiau nei 47 000 eurų su PVM, t. y. 16 procentų.

CPO LT elektroniniame kataloge užsakymus teikiančios įstaigos prisideda prie socialinių įmonių tikslo – įdarbinant Socialinių įmonių įstatyme nurodytus asmenis: praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje – skatinti šių žmonių grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją ir mažinti atskirtį, nes valymo paslaugų iš socialinių įmonių viešajame pirkime teisė dalyvauti buvo rezervuota tik tiekėjams, atitinkantiems Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio nuostatas.

Šis pirkimas vykdomas pagal 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusį viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, todėl pagrindinės sutarties nuostatos labiau pritaikytos atskiros perkančiosios organizacijos poreikiams įsigyjant papildomas paslaugas, keičiant sutarties nuostatas ir kt.. Pavyzdžiui, papildomus paslaugų kiekius galima įsigyti raštišku šalių susitarimu, perkančioji organizacija, atsiradus poreikiui, turi teisę keisti (didinti ir / ar mažinti) preliminarų paslaugų kiekį, jų teikimo periodiškumą ir / ar grafiką, taip pat yra galimybė vienašališkai nutraukti sutartį dėl įsipareigojimų nevykdymo.

Perkančiosios organizacijos su valymo paslaugų iš socialinių įmonių pirkimo aprašymu, technine specifikacija, pagrindinių sutarčių nuostatomis gali susipažinti paspaudę čia.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: