Perkančiosios organizacijos kviečiamos aktyviau pirkti paslaugas iš socialinių įmonių

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) primena, kad, įgyvendinant LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas (toliau – Įstatymas), perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, ne mažiau kaip 2 procentus visų per kalendorinius metus atliktų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų privalo rezervuoti Įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytiems socialinių įmonių tiekėjams, išskyrus atvejus, kai šie tiekėjai perkančiajai organizacijai reikiamų prekių negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka.

CPO LT, siekdama didinti perkančiųjų organizacijų pasirinkimo galimybes elektroniniame kataloge, sudaryti sąlygas įsigyti socialinių įmonių siūlomas prekes, paslaugas ir darbus, sukūrė atskirus modulius, kuriuose socialinės įmonės siūlo savo paslaugas:

Valymo paslaugos iš socialinių įmonių

  • Kietų ir minkštų grindų įprastinio valymo paslaugas;
  • Kitas valymo paslaugas;
  • Teritorijos priežiūros (šaltuoju ar šiltuoju metu) paslaugas;
  • Aprūpinimą higienos reikmenimis ir priemonėmis.

Specializuoto ir paprasto skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių

Šiame modulyje specializuoto skalbimo paslaugų įsigijimo technologijos procesas bei skalbyklų įrengimas, priežiūra ir sveikatos saugos reikalavimai skalbyklose atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintas Lietuvos higienos normas, todėl jame užsakymus rekomenduojame formuoti visoms Lietuvos ASPĮ.

Atkreipiame dėmesį, kad vykdydami pirkimus šiuose moduliuose galite prisidėti prie asmenų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvių, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, grįžimo į darbo rinką, jų socialinės integracijos ir socialinės atskirties mažinimo.

Kviečiame perkančiąsias organizacijas šiuos  pirkimus vykdyti  iš socialinių įmonių ir tuo pačiu prisidėti  prie socialinės politikos tikslų įgyvendinimo šalyje.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: