Perkančiųjų organizacijų apklausa dėl prekių ir paslaugų pirkimų iš socialinių įmonių CPO LT elektroniniame kataloge

Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) elektroniniame kataloge yra 3 pirkimų moduliai, kuriuose kaip tiekėjai dalyvauja vien socialinės įmonės, kurios siūlo perkančiosioms organizacijoms (PO) savo pagamintas kanceliarines prekes, paprasto ir specializuoto skalbimo paslaugas. “Socialinių įmonių įtraukimas į centralizuotus viešuosius pirkimus elektroninėje erdvėje yra vienas iš mūsų ilgalaikių strateginių tikslų. 2015 metais, kai perkančiosioms organizacijoms atsirado galimybė rinktis analogiškas prekes ir iš socialinių, ir iš įprastų verslo įmonių, pastebėjome, kad pirkėjai dažniau rinkosi pastarąsias.

Tą patvirtina ir statistika. Antai, šiais metais paprasto skalbimo paslaugas perkančiosios organizacijos 30 kartų pirko iš paprastų ir 7 kartus iš socialinių įmonių, specializuoto skalbimo atitinkamai 39 ir 7 kartus. Todėl norėjome išsiaiškinti, kaip viešojo sektoriaus perkančiosios organizacijos vertina socialinių įmonių siūlomas prekes bei paslaugas. “– apie apklausos būtinybę sako CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas. CPO LT parengė 20 klausimų anketą, kurią pateikė 104 perkančiosioms organizacijoms pirkusioms 2016 metais prekes arba paslaugas iš socialinių įmonių. CPO LT numatė 3 apklausos tikslus. Pirmas, sužinoti, kaip dažnai perkama iš socialinių įmonių, ar jų siūlomos kainos gali konkuruoti su kitų tiekėjų pasiūlymais. Antras, išsiaiškinti, ar socialinių įmonių tiekiamų prekių ir paslaugų kokybė atitinka sutartyje nurodytas specifikacijas. Trečias, kaip tiekėjai vykdo pagrindines sutartis, ar PO yra patenkintos CPO LT pagalba, jei iškyla nesklandumų su tiekėjais. 2016 m. socialinių įmonių siūlomas kanceliarines prekes bei skalbimo paslaugas respondentai pirko nuo 1 iki 8 kartų. (1pav.) Daugiau kaip pusė apklaustųjų (53,11 proc.) pirko vos 1-2 kartus. Tikėtina, kad daugelis perkančiųjų organizacijų atliko “bandomuosius” pirkimus, norėdami palyginti socialinių ir įprastų įmonių produktus. Kita vertus, galima teigti, kad esant poreikiui šių prekių bei paslaugų įsigyti pakartotinai, pirkėjai ir toliau noriai perka iš socialinių įmonių, nes juos tenkina asortimentas ir kokybė (2 pav.). Iš apklausoje dalyvavusių respondentų 7,14 proc. pažymėjo, kad juos netenkina siūlomas asortimentas, Jie nurodė, kad norėtų įvairesnio kanceliarinių prekių asortimento.

1Pav.

1

Skalbimo paslaugų modulius pirkėjai siūlė papildyti staltiesių, užuolaidų skalbimo, lyginimo paslaugomis bei diferencijuoti skalbimą, išskiriant aukštos kokybės skalbinius. Atkreiptinas dėmesys, kad tokius pat pageidavimus dėl asortimento  ir paslaugų plėtros pirkėjai išsako ir dėl paprastųjų tiekėjų siūlomų produktų.

2Pav.2

Kaip pažymi CPO LT direktorius, apklausos duomenys iš dalies paneigia praktinių seminarų Lietuvos savivaldybėse metu kartais girdimas perkančiųjų organizacijų dvejones pirkti iš socialinių įmonių dėl žymiai “kuklesnio” asortimento bei kokybės lyginant su įprastomis įmonėmis. Apklausa parodė, kad pirkimai iš socialinių įmonių perkančiosioms organizacijoms yra patrauklūs dėl konkurencingų kainų. 78,57 proc. respondentų nurodė, kad iš socialinių įmonių įsigijo joms reikalingų prekių ir paslaugų pigiau, nei iš įprastų įmonių tiekėjų. Kainos mažėjimo diapazonas gana platus: nuo 2 proc. iki 50 proc. Respondentai galimybę pirkti iš socialinių įmonių būtent mažesnėmis kainomis įvertino kaip privalumą (3pav.).

3Pav.3

 Respondentų buvo prašoma įvertinti prekių ir paslaugų, įsigyjamų iš socialinių įmonių, kokybę. Apklausos rezultatai nudžiugino, kad tarp apklausoje dalyvavusių pirkėjų neatsirado nei vieno, kuris nurodytų, kad prekių kokybė jų netenkino. Kaip pažymėjo apklausos dalyviai, visi tiekėjai deramai vykdė sutartis: techninėse specifikacijose nurodytos prekės ir paslaugas pristatė laiku, todėl nebuvo reikalo taikyti sutartyse numatytų sankcijų.

4Pav.4

“CPO LT kolektyvui aktualu žinoti, kaip elektroninio katalogo naudotojai vertina darbuotojų komunikavimą su perkančiosiomis organizacijomis ir joms teikiamas konsultacijas bei pagalbą, iškilus sutarčių vykdymo problemoms. Atsižvelgdami į tai, visada į apklausas įtraukiame šiai nuomonei sužinoti reikiamus klausimus,– sako R. Černiauskas. Paaiškėjo, kad 64,29 proc. respondentų nesikreipė į CPO LT dėl sutarčių su socialinėmis įmonėmis vykdymo, nes problemų paprasčiausiai nebuvo. 21,42 proc. anketas užpildžiusiųjų konsultavosi su CPO LT darbuotojais dėl jiems rūpimų dalykų ir visi, be išimties, nurodė, kad gavo tinkamą pagalbą ir konsultacijas. “Ši apklausa parodė, kad socialinių įmonių siūlomos prekės ir paslaugos gali konkuruoti su kitų tiekėjų produkcija centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose. Todėl mūsų siekis yra sudaryti sąlygas kuo daugiau socialinių įmonių su savo gaminiais, paslaugomis ar darbais dalyvauti elektroniniame kataloge, kad Lietuvos viešojo sektoriaus perkančiosios organizacijos galėtų rinktis jiems reikalingas prekes ar paslaugas ne tik iš įprastų, bet ir socialinių įmonių, kurios taip pat būtų skatinamos aktyviau veikti, plečiant savo veiklą“ – pabrėžė CPO LT direktorius.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: