Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be projektavimo paslaugų

Bendra informacijaPirkimo sutarties forma (taikoma, kai pasirenkamas kainos vertinimo kriterijus)
Pirkimo sutarties forma (taikoma, kai pasirenkamas kainos ir kokybės vertinimo kriterijai)
Pagal šias sutarties sąlygas galima:
Įsigyti visus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus be projektavimo paslaugų pagal parengtą techninį darbo projektą. Pirkimas skirtas tik objektams, kurie dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.
Vykdyti užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge iki 2024-05-29.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų  formavimasFormuojant užsakymą CPO LT kataloge nurodoma:
1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) nuoroda į DPS kategorija;
3) pirkimo objekto techninė specifikacija;
4) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
5) Statybos objekto techninio darbo projekto pavadinimas;
6) Darbų atlikimo terminas;
7) Minimalus Darbų atlikimo terminas (jei taikoma);
8) Užsakovo numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas / (banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas)
9) Užsakovo nurodytas Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis (5 % (penki procentai) / 6 % (šeši procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (aštuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % (dešimt procentų);
10) Investicijų plano duomenys (viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros suteiktas investicijų plano numeris);
11) Užsakovo pateiktas techninis darbo projektas;
12) Užsakovo pateiktas statybą leidžiantis dokumentas;
13) Statybos objekto duomenys: pastato paskirtis; adresas; kadastro bylos Nr.; ar reikalinga parengti kadastrinę bylą; ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus: elektros energijai, vandeniui, kitoms komunalinėms paslaugoms; ar Tiekėjas turi įrengti informacinį stendą;
14) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Ar pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą ar kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka);
15) Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. 3 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir tvarka“) (jei taikoma);
16) konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su visais mokesčiais;
17) ar bus taikomas avansinis mokėjimas (Užsakovas patvirtina, kad prieš skelbiant pirkimą CPO LT Elektroniniame kataloge, jis įsitikino, kad avansui sumokėti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kitų lėšų);
18) Užsakovo nurodytas asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
19) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
20) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingą asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
21) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;
22) PVM tarifas;
23) informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
24) interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
25) pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;
26) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimasSuformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Atnaujintas varžymasisPasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį. Vertinimo kriterijai:
1. Tiekėjo pasiūlymo kaina konkrečiam užsakymui (C);
2. Darbų atlikimo terminas (D);
3. Papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo terminas(GT);
4. Papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo vertė (GV)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balas E (maksimaliai 100 balų) laimėjusiam pasiūlymui nustatyti skaičiuojamas pagal šią formulę:
E = C + D + GT + GV
Sutarties sudarymasPirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
PagalbaDažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: