Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Kilimėlių nuoma ir keitimas

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

  Pagal šias sutarties sąlygas galima

Įsigyti kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugas
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti Pagrindinę sutartį su Tiekėju, Kataloge privalo nurodyti:

 • Numatomas įsigyti Prekes, jų technines specifikacijas, kiekį;
 • Kilimėlių keitimo skaičių (kartai per sutarties galiojimo laikotarpį);
 • Įsipareigojimą nupirkti ne mažiau kaip nuo 70 iki 100 procentų Pagrindinės sutarties kainos;
 • Prekių pristatymo adresą (-us) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • Prekių pristatymo objekto darbo valandas ir darbo dienas;
 • Kontaktinį asmenį Užsakymo klausimams (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
 • Užsakymo maksimalią kainą Eur be PVM visam Prekių maksimaliam kiekiui;
 • Pagrindinės sutarties galiojimo trukmę (nuo 6 iki 24 mėn.);
 • Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą  (pasirinkti ar Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ar nuo Elektroniniame kataloge nurodytos datos, kuri negali būti ankstesnė nei 10 darbo dienų ir ne vėlesnė nei 90 kalendorinių dienų nuo Elektroniniame kataloge nustatyto laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo);
 • Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju, jei bus sudaryta galimybė Elektroniniame kataloge);
 • Pasiūlymų pateikimo terminą (nuo 2 iki 10 darbo dienų);
 • Terminą atnaujintam varžymuisi (ne mažiau kaip 2 darbo dienos);
 • Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju);
 • Pasiūlymų vertinimo būdą;
 • Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3 000 Eur be PVM.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija