Kilimėlių nuoma ir keitimas

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos

    Pagal šias sutarties sąlygas galima

Įsigyti kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugas
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti Pirkimo sutartį su Tiekėju, Kataloge privalo nurodyti:
• Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
• pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
• Numatomas įsigyti Prekes, jų technines specifikacijas, kiekį;
• Paslaugų teikimo terminas [nuo 6 iki 24 mėn.]; Paslaugų teikimo terminas pirkimo objekto dalyje Individualaus užsakymo kilimėliai [36 mėn.];
• numatomos įsigyti Paslaugos informacija apie objektą (-us): Paslaugų teikimo vietos adresą (-us) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
Paslaugų teikimo objekto darbo valandas ir darbo dienas;
• Paslaugos atlikimo periodiškumą:
kilimėlių keitimo skaičių (kartai per savaitę);
kilimėlių keitimo skaičių (kartai per 2 savaites);
• Įsipareigojimą nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip nuo 70 iki 100 procentų Pirkimo sutarties priede nurodytos bendros Paslaugų kainos per Pirkimo sutarties galiojimo terminą;
• Prekių pristatymo adresą (-us) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
• atsiskaitymo už paslaugas terminas [nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų];
• konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
• Paslaugų teikimo pradžios datą;
• Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel.nr., el. paštas);
• Užsakovo atsakingas už sutarties vykdymo priežiūrą asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel.nr.):
• Užsakovo atsakingas už sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą asmuo (vardas, pavardė, pareigos);
• Pasiūlymų vertinimo būdą;
• Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: