Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Kilimėlių nuoma ir keitimas

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

Įsigyti kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugas.
Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2019-08-22.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas •Užsakovas, siekdamas sudaryti Pagrindinę sutartį su Tiekėju, Kataloge privalo nurodyti:
• Numatomas įsigyti Prekes, jų technines specifikacijas, kiekį;
• Kilimėlių  keitimo dažnumą (kartai per mėn.);
• Prekių pristatymo adresą (-us) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
• Prekių pristatymo objekto darbo valandas;
• Kontaktinį asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
• Užsakymo maksimalią kainą Eur be PVM visam Prekių maksimaliam kiekiui;
• Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą  (pasirinkti ar Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ar nuo Elektroniniame kataloge nurodytos datos, kuri negali būti ankstesnė nei 10 darbo dienų ir ne vėlesnė nei 90 kalendorinių dienų nuo Elektroniniame kataloge nustatyto laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo);
•Terminą atnaujintam varžymuisi (ne mažiau kaip 2 darbo dienos);
• Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju);
• Pasiūlymų vertinimo būdą;
• Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3 000 Eur be PVM.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija