Lengvųjų automobilių pirkimas-pardavimas ir lengvųjų automobilių nuoma per CPO LT elektroninį katalogą

PO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutartis (naujų automobilių pirkimas)
Pirkimo sutartis ( automobilių nuoma)
• Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti lengvųjų automobilių pirkimą-pardavimą ir lengvųjų automobilių nuomą.
• Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2024-12-23, 00.00 val.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų  formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:
1) Pirkimo objekto techninė specifikacija;
2) Užsakovas (ir Užsakovo juridinio asmens kodas), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą atliekamas konkretus pirkimas ir informacija, ar vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, pirkimo objektas skaidomas/neskaidomas į pirkimo objekto dalis;
3) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
4) numatomos įsigyti prekės ir jų kiekiai (apimtys);
5) prekių pristatymo vieta (-os) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
6) Įsipareigojimas nupirkti pagal nuomos terminą lengvųjų automobilių nuomos atveju, nurodytą Pirkimo sutartyje (šie kiekiai gali sudaryti nuo 70 iki 100 procentų Užsakovo nurodyto preliminaraus prekės kiekio);
7) pageidaujamas pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis (nuo 1 mėn. iki 36 mėn. lengvųjų automobilių nuomos);
8) konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
9) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
10) informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
11) Konfidenciali konkretaus pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. DPS tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.
Užsakymų paskelbimas • Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
• Konkurso rezultatai skelbiami lengvųjų automobilių pirkimo-pardavimo ir lengvųjų automobilių nuomos dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Konkretus pirkimas          Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį (vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas)
Sutarties sudarymas • Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: