Paprastas skalbimas iš socialinių įmonių

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima:
•Įsigyti paprasto skalbimo paslaugas iš socialinių įmonių (toliau Paslaugas) 

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Užsakovas nurodo šias Užsakymo sąlygas: 

 • per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomų įsigyti Paslaugų preliminarų kiekį kilogramais per mėnesį ir/ar vienetais per mėnesį (kilogramais nurodoma ta skalbinių rūšis, kurios kiekis skaičiuojamas kilogramais pvz.: patalynė, vienetais nurodoma ta skalbinių rūšis, kurios kiekis skaičiuojamas vienetais pvz:. gydytojų chalatai);
 • įsipareigojamą nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100 proc.) procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos Pagrindinės sutarties kainos;
 • Užsakymo maksimalią kainą su PVM 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui;
 • Paslaugų teikimo vietą (adresą (-us)) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • Kontaktinį asmenį Užsakymo klausimams (vardas, pavardė, tel. numeris, el.paštas);
 • Atsakingą asmenį už pagrindinės sutarties vykdymą (vardas, pavardė, pareigos, tel. numeris);
 • Numatomą nešvarių skalbinių paėmimo dažnumą per mėnesį;
 • Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą;
 • Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (Konsoliduoto užsakymo atveju);
 • Terminą atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 10 darbo dienų);
 • Pasiūlymų vertinimo kriterijų (mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo);

Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo (skalbimo paslaugos maksimalus našumas užsakymui – 20 balų, kaina – 80 balų) kriterijus, atsižvelgiant į pirkėjo pasirinkimą.
Sutarties sudarymas
Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: