Pastatų sandarumo matavimo paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos

Pagal šias sutarties sąlygas galima: Įsigyti pastatų sandarumo matavimo paslaugas.
• Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2025-08-04, 09.00 val. 
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

 1. Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
 2. Nuoroda į DPS dalį/kategoriją;
 3. Pirkimo objekto techninė specifikacija;
 4. Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
 5. Užsakovas užsakydamas paslaugas (priklausomai nuo to ar paslaugos užsakomos renovuotam ar nerenovuotam pastatui) privalo įkelti:

– užsakant nerenovuoto pastato sandarumo matavimus – statinio kadastro duomenų Nekilnojamojo turto registre bylą;

– užsakant renovuoto pastato sandarumo matavimus – statinio kadastro duomenų Nekilnojamojo turto registre bylą ir šildymo, vėdinimo bei oro kondicionavimo projekto dalis, jeigu nekeičiami pastato išorės matmenys, ir papildomai architektūros projekto dalis, jeigu išorės matmenys keičiami;

 1. Paslaugų atlikimo terminas: pastato sandarumo matavimų atlikimo trukmė [nuo 7 iki 15 kalendorinių dienų], skaičiuojama nuo atskiro pranešimo tiekėjui išsiuntimo dienos, užsakovui atlikus visus organizacinius darbus tiriamame pastate bei pateikus tiekėjui visą reikalingą informaciją ar dokumentus būtinus pastato sandarumo matavimams atlikti (pvz. pastato aukštų planus, brėžinius ar kt. dokumentus);
 2. Kuris subjektas (Užsakovas ar Tiekėjas) paruošia pastatą sandarumo matavimams pagal LST EN ISO 9972:2015 standarto reikalavimus;
 3. Ar užsakovui reikalingas pastato sandarumo matavimų protokolo originalas (popierinė protokolo versija) [Taip ar Ne];
 4. Pastato duomenys: pastato paskirtis; pastato adresas (paslaugų teikimo vieta); pastato unikalus Nr.; bendras pastato plotas kv. m; statybos arba renovacijos pabaigos metai;
 5. Konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;
 6. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka: laimėjusiu tiekėjo pasiūlymu pripažįstamas ekonomiškai naudingiausias pagal kainą tiekėjo pasiūlymas;
 7. Užsakovo nurodytas asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 8. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 9. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 10. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;
 11. PVM tarifas 21 proc.;
 12. Informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
 13. interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
 14. pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas;
 15. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami statinių ekspertizes paslaugų dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.s
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Atmintinė krepšelio formavimui

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: