Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo su skalbinių nuoma paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti specializuoto (sveikatos priežiūros ir panašaus profilio įstaigoms) skalbimo su skalbinių nuoma paslaugas.
Perkančiosios organizacijos gali pasirinkti arba skalbinių nuomos paslaugas (patalynės nuoma ir jos skalbimas įskaičiuota į skalbinių kilogramo kainą) arba skalbinių nuomos paslaugas ir įstaigai priklausančių skalbinių skalbimo paslaugas.
Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo su skalbinių nuoma paslaugų modulis yra skirtas sveikatos priežiūros įstaigoms – ligoninėms, poliklinikoms, sanatorijoms, ambulatorijos ir kitoms, panašaus profilio įstaigoms, kurių skalbinių skalbimui yra keliami aukštesni reikalavimai.
Specializuoto skalbimo paslaugų technologijos procesas (nešvarių skalbinių surinkimas, rūšiavimas, laikinas saugojimas, gabenimas, skalbimo būdai, skalbimas, dezinfekcinių medžiagų naudojimas, skalbimo technologijų parinkimas, švarių skalbinių grąžinimas, jų higieninė, mikrobiologinė skalbinių kontrolė, išskalavimo kokybė, personalo sauga ir kt.) bei skalbyklų įrengimas, priežiūra ir sveikatos saugos reikalavimai skalbyklose atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V – 22 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (aktuali redakcija), 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 12 priedo „Skalbinių tvarkymo reikalavimai“ reikalavimus, kitus sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo specialiuosius reikalavimus ir kituose teisės aktuose šioms paslaugoms nustatytus reikalavimus.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas
 • Užsakovas nurodo šias Užsakymo sąlygas:
  • 1. Užsakovo pavadinimas, (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai) pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
  • 2. Pirkimo objekto techninė specifikacija;
  • 3. Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS ir negali būti ilgesnis kaip 15 darbo dienų);
  • 4. Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis (nuo 1 iki 36 mėn.);
  • 5. Preliminarus užsakomų paslaugų kiekis;
  • 6. Adresas (-ai) (Paslaugų teikimo vieta (-os));
  • 7. Numatomas nešvarių skalbinių paėmimo dažnumas (kartais per mėnesį).
  • 8. Maksimali lėšų suma Eur be PVM, skirta Pirkimo sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui.
  • 9. Įsipareigojimas nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip (nuo 70 iki 100) procentų Užsakymo nurodytos maksimalios kainos Eur be PVM;
  • 10. Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą:
  • 10.1. ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) Eur su PVM;
  • 10.2. jei reikalaujama – nurodomas sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis nuo 5 % iki 10% Pirkimo sutarties priede nurodytos pradinės Pirkimo sutarties vertės, įskaitant PVM;
  • 11. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  • 12. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  • 13. Užsakovo nurodytas asmuo, atsakingas už Pirkimo sutarties/jos pakeitimų paskelbimą
  • (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis  Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo (Tunelinė skalbimo mašina – 15 balų, kaina – 85 balai) kriterijus, atsižvelgiant į pirkėjo pasirinkimą.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju.
Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Kviesdamas pasirašyti Pirkimo sutartį, Užsakovas gali numatyti Tiekėjui ir trumpesnį Pirkimo sutarties pasirašymo terminą.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: