Statinio projekto ekspertizės paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

• Įsigyti statinio projekto bendrosios ekspertizės paslaugas.
• Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2023-04-25.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuojant užsakymą nurodoma:
• vienas projektas, dėl kurio bus teikiamos paslaugos;
• statinio unikalus numeris, adresas, projekto pavadinimas, statinio statybos skaičiuojamoji kaina, bendrųjų statinio rodiklių lentelė, statinio projekto sudėties žiniaraštis, projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės, atliktos užsakovo atskiru užsakymu, teigiamos išvados (kai perkamos kultūros paveldo statinio bendrosios projekto ekspertizės paslaugos);
• bendrosios projekto ekspertizės akto (nepriklausomai nuo projekto įvertinimo) pateikimo terminas:
– nuo 5 iki 10 darbo dienų, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur su PVM;
– nuo 10 iki 15 darbo dienų, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina nuo 0,145 mln. Eur su PVM iki 1,45 mln. Eur su PVM;
– nuo 15 iki 30 darbo dienų, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur su PVM;
• konkretaus pirkimo maksimali kaina eurais su mokesčiais;
• informacija, ar atsiskaitant už suteiktas paslaugas bus taikomas finansavimas iš trečiųjų šalių;
• Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
• Užsakovo nurodytas asmuo, atsakingas už klausimų, priklausančių ekspertizės rangovui (tiekėjui) sprendimą ekspertizės vykdymo (paslaugų teikimo) metu (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
• Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
• konkretaus pirkimo trukmė (iki 15 darbo dienų).
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami statinio projekto ekspertizes paslaugų dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: