Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

Valymo paslaugos

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties forma
•Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti valymo paslaugas.
•Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2022-09-20.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:Informaciją apie objektą (-us), kuriam (-iems) užsakomos Paslaugos:Adresą (-us) (Paslaugų teikimo vietą (-as));Objekto darbo valandas;Darbuotojų skaičių;Vidutinį (orientacinį) lankytojų skaičių per 1 (vieną) dieną;

Sanitarinių mazgų skaičių ir plotą (taikoma, kai pasirenkamos įprastinio valymo paslaugos);

Virtuvių skaičių ir plotą (taikoma, kai pasirenkamos virtuvių tvarkymo paslaugos).

Kontaktinį asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);

Per Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį numatomas įsigyti Paslaugas bei preliminarius jų kiekius;

Paslaugų teikimo periodiškumą (priklausomai nuo pasirinktų Paslaugų ir jų specifikos: kartais per mėnesį / per Pagrindinės sutarties galiojimo trukmę);

Teritorijos paslaugų šiltuoju ir/ar šaltuoju sezonu mėnesių skaičių per Pagrindinės sutarties galiojimo trukmę (taikoma, kai pasirenkama ši Paslauga);

Užsakymo maksimalią kainą Eur su PVM;

Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datą;

Sutarties galiojimo trukmę (nuo 6 iki 24 mėn.);

Papildomą Pagrindinės sutarties šalį (-is) (konsoliduotojo užsakymo atveju);

Terminą atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 15 darbo dienų);

Įsipareigojimą nupirkti Paslaugų už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100) procentų Pagrindinės sutarties priede nurodytos Pagrindinės sutarties kainos;

Atsiskaitymo už Paslaugas terminą (ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų);

Ar reikalaujama papildoma Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur su PVM.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis  nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
Sutarties sudarymas •Pirkėjas per 5 darbo dienas po įvykusio konkurso pirmasis pateikia savo šalies pasirašytą Pagrindinę sutartį Tiekėjui; CPO LT nereglamentuoja sutarčių pateikimo bei pasirašymo būdo (gali būti pasirašoma tiek įprastai, tiek elektroniniu parašu su skaitmeniniu kvalifikuotu sertifikatu).
•Kitų, Pagrindinėje sutartyje nenurodytų paslaugų, Pagrindine sutartimi pirkti negalima. Pirkėjas atsakingas už tai, kad nebūtų apmokama už papildomai suteiktas, neužsakytas paslaugas.
•Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas;
•Tiekėjas privalo Pirkėjui pateikti sąskaitą;
•Pagrindinės sutarties pakeitimai nėra galimi.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija